V/v giảng dạy Học phần Kinh tế lượng 1 – hệ Chính quy

Bộ môn Toán kinh tế đã họp ngày 18 / 9 / 2015 và ngày 25 / 12 / 2015 để thống nhất nội dung giảng dạy học phần Kinh tế lượng 1.

Các thầy cô giảng dạy học phần Kinh tế lượng 1 lưu ý để thực hiện và thông báo cho sinh viên.

 

Hướng dẫn giảng dạy chi tiết có tại mục CÁC VĂN BẢN QUAN TRỌNG, hoặc link TẠI ĐÂY.

http://mfe.edu.vn/tin-tuc/huong-dan-giang-day-hoc-tap-hoc-phan-kinh-te-luong-1-chinh-quy.html

 

Phần mềm Eviews 4 và Hướng dẫn thực hành có tại mục THƯ VIỆN > DỮ LIỆU – PHẦN MỀM

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.