V/v giảng KTL kỳ 2 (2017-2018) từ Tháng 1.2018

Một số vấn đề

1. Cách thức kiểm tra

– Trang TTC: thay đổi, thêm bài tập lớn.

 

2. Cần làm:

Thu thập các bài viết có liên quan đến Kinh tế lượng:

Yêu cầu chỉ ra:

– Vấn đề, mối quan hệ, các biến, loại mô hình, kết quả ước lượng

Nguồn:

– Tạp chí Kinh tế và Phát triển

– Tạp chí kinh tế khác

– Các bài báo quốc tế về các vấn đề nghiên cứu: liên quan đến các NCS

– Trên mạng: search từ khóa.

Các vấn đề nên nhóm lại:

– Kinh tế vĩ mô: Lạm phát, thất nghiệp, Tỉ giá

– Ngân hàng tài chính

– Thương mại, kinh tế quốc tế

– Đầu tư, kinh doanh

– Lao động, dân số 

Phân công:

  Vấn đề Nguồn
C.Tâm    
C.Huyền    
T.Hoàng    
T.Dương    
C.Phương    
T.Hưng    
T.Nhật    
T.Long    
C.Ngọc    
C.Thảo    
C.Tú    
C.Trang TKT    
T.Thành    
C.Ánh    
T.Mạnh    
C.Thắm    
C.Liên    
C.Nga    
T.Trung    
     

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.