V/v gửi Danh sách thi lên khoa (Bộ môn TKT)

Theo thông báo của Phòng thanh tra, ngày 5/5 (Thứ Năm) sẽ có kiểm tra danh sách các lớp trong học kỳ vừa rồi thuộc bộ môn Toán kinh tế.

 

Đề nghị các thầy cô giảng dạy trong học kỳ vừa rồi gửi danh sách lên văn phòng khoa trong ngày Thứ Tư 4/5 để cô Phan Minh tập hợp.

 

Bộ môn Toán kinh tế

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.