V/v họp đào tạo E-learning (15h00 Thứ Tư 21/12/16)

Theo lịch trình tổng kết định kỳ với Trung tâm đào tạo Từ xa về đào tạo E-learning sau 3 năm vận hành, trung tâm tổ chức họp với các thầy cô.

 

Đối tượng: Các thầy cô tham gia viết bài giảng, giảng online, hướng dẫn hệ E-learning

 

Thời gian: 15h00 Thứ Tư 21 / 12 / 2016

 

Địa điểm: Văn phòng trung tâm Đào tạo Từ xa (vị trí NXB cũ)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.