V/v kê khai giờ giảng học kỳ I (hạn nộp: Sáng 23/12/16)

Theo thông báo của Nhà trường: TẠI ĐÂY:

 

1. Phạm vi kê khai

Kê khai khối lượng giảng dạy trên lớp và hướng dẫn chuyên đề thực tập từ ngày 01/08/2016 đến hết ngày 31/12/2016.

2. Đối tượng kê khai

2.1. Đối với cá nhân

Giờ nghĩa vụ sẽ được tính từ tháng 08/2016 đến hết tháng 12/2016.

2.2. Đối với Bộ môn

– Tập hợp kê khai của toàn bộ giảng viên trong bộ môn và tổng hợp theo mẫu THGD_BM đính kèm và chuyển vào email: tttxuan133@gmail.com

– Nộp kèm bảng phân công giảng dạy của bộ môn theo thời khóa biểu của Nhà trường.

3. Thời hạn nộp bản kê khai và thanh toán

Thời gian nhận bảng Kê khai giảng dạy, bảng Tổng hợp theo Khoa-bộ môn, bảng Phân công giảng dạy từ ngày 18/12/2016 đến hết ngày 23/12/2016 (phòng 103 nhà 7)

Thời hạn đối chiếu và xác nhận thanh toán từ ngày 03/01/2017 đến hết ngày 06/01/2017. 

Dự kiến thanh toán ngày 16/01/2016 (thanh toán bằng chuyển khoản qua tài khoản cá nhân).

Phòng TCKT nhận kê khai theo Bộ mônkhông nhận từng cá nhân.

 

MẪU KÊ KHAI

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.