V/v kê khai thanh toán giờ giảng – Học kỳ hè

Các thầy cô giảng học kỳ hè và lớp riêng học kỳ hè làm kê khai giờ giảng để Bộ môn Toán kinh tế và Toán tài chính tập hợp gửi phòng Tài chính.

Hạn cuối: Thứ Sáu 29/7/2016.

Bộ môn Toán kinh tế.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.