V/v kiểm tra thực hành KTL – tuần học 12

Theo nội dung đã thông qua trong cuộc họp Bộ môn Toán kinh tế trước học kỳ, đợt kiểm tra thực hành Kinh tế lượng được thực hiện vào cuối tuần 12 và 13 của kỳ học.

Tuy nhiên, do cuối tuần 13 là nghỉ Giỗ Tổ, nên dự kiến thời gian kiểm tra sẽ thực hiện vào hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật cuối tuần học 12 (ngày 9 + 10 / 4 / 2016).

 

Nội dung kiểm tra: Hết chương 5.

 

Để việc tổ chức kiểm tra được thuận lợi, đề nghị các Thầy cô giảng dạy đăng ký số lượng sinh viên và thông tin cần thiết theo mẫu.

Đề nghị các thầy cô giảng dạy Kinh tế lượng đăng ký số lượng sinh viên tham gia kiểm tra vào cuối tuần học 12, ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật (9 + 10/ 4) theo mẫu trong liên kết TẠI ĐÂY.

Khuyến khích sinh viên sử dụng laptop do điều kiện phòng máy có hạn

Thông tin gồm:

– Số lượng sinh viên

– Số sinh viên có thể có laptop

– Số sinh viên có thể kiểm tra Sáng Thứ Bảy (9/4)

– Số sinh viên có thể kiểm tra Chiều Thứ Bảy (9/4)

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-ZdSseAUFgjw0nd6C9yzm8EQ2b1FMHGrYnXsuIDP394/edit?usp=sharing

 

Hoặc Mẫu được đặt trong bài viết: Đăng ký lớp kiểm tra KTL – 9 + 10 / 4 / 2016 

Bài viết nằm trong mục Thông tin nội bộ, các thầy cô Login để xem, hoặc nhấn vào link trên.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.