V/v lấy ý kiến sinh viên Chính quy về Giảng viên

Nhà trường có công văn yêu cầu Bộ môn thông tin về Giảng viên giảng các lớp Chính quy để lấy ý kiến phản hồi của Sinh viên ĐH Chính quy qua cổng thông tin của trường.

 

Bộ môn Toán kinh tế đã phân công giảng viên theo lịch ở bên phải

http://mfe.edu.vn/tin-tuc/tkt-ttc-chinh-quy-tu-1-2016-5-2016.html

Bộ môn sẽ căn cứ theo phân giảng đó để thông báo nhà trường. Các trường hợp đổi lớp đề nghị thông báo ngay lần cuối. Sau này các thầy cô tự chịu trách nhiệm về việc đổi lớp mà không thông báo.

 

Bộ môn Toán kinh tế.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.