V/v lấy ý kiến sinh viên

Để thực hiện Thông báo v/v lấy ý kiến sinh viên (Văn bản TẠI ĐÂY), đề nghị các thầy cô cung cấp thông tin về email và Mã số công chức. Các thầy cô NHẤN VÀO ĐÂY để điền thông tin trực tuyến.
Bộ môn Toán kinh tế Báo cáo nhà trường về GV giảng các lớp. Mọi trường hợp đổi lớp mà chưa thay đổi trên Lịch Giảng Chính quy (bên cột Công việc) báo lại cho Hải trước 17/4 để thông tin chính xác.

Văn phòng khoa.