V/v Nghiên cứu khoa học sinh viên 2021

 

Các nhóm Nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2021.

Bản cuối nộp TẠI ĐÂY.  Các sản phẩm nộp SVNCKH cấp Trường 2021, các nhóm đọc kỹ trong bản Hướng dẫn hồ sơ SVNCKH cấp trường 2021 nhé!

Thời hạn: 29 / 4 / 2021

 

Các nhóm nộp bản mềm lần 1 TẠI ĐÂY. (link đã đóng để đảm bảo lưu giữ thông tin. Các thầy cô lấy bài vui lòng vào NỘI BỘ > KHOA)

Yêu cầu về bản mềm:

  • Tiêu đề: NCKH2021 – Tên đề tài (tiếng Việt có dấu)
  • Nộp 1 bản words (.docx) và 1 file pdf
  • Format theo chuẩn quy định của Trường