V/v sử dụng mã QR của khoa

Theo yêu cầu của Nhà trường, các khoa tạo mã QR và sử dụng trên web, cũng như các ấn phẩm của mình.

Thông báo: TẠI ĐÂY.

 

Do đó Khoa tạo mã QR với ba màu Đen – Đỏ – Xanh theo quy định của trường.

 

Các thầy cô khi có in ấn cần có liên hệ với văn phòng khoa sẽ sử dụng mã QR này.