V/v vị trí nhân sự TS. Nguyễn Quang Huy & THS. Ng.T. Thu Trang

Theo Quyết định của Nhà trường, Khoa Toán kinh tế có thay đổi về vị trí nhân sự:

  1. QĐ số 630: TS. Nguyễn Quang Huy chuyển về Bộ môn Toán Tài chính
  2. QĐ số 631: THS. Nguyễn Thị Thu Trang chuyển về Bộ môn Toán kinh tế

Ngoài ra có Quyết định của Đảng Ủy về Đảng ủy viên phụ trách các đơn vị, trong đó khoa Toán Kinh tế thuộc phụ trách của ĐUV – PGS.TS. Đỗ Thị Hải Hà