Văn bản quan trọng

 

BẬC ĐẠI HỌC

Quy chế – Quy định

– Bộ Quy chế đào tạo tín chỉ của trường ĐH Kinh tế quốc dân

– Quy định về Chuyên đề thực tập của khoa Toán kinh tế

Hướng dẫn giảng dạy – học tập

– Hướng dẫn giảng dạy học tập học phần Lý thuyết xác suất và Thống kê toán

– Bảng số và công thức cơ bản học phần Lý thuyết xác suất và Thống kê toán

– Hướng dẫn giảng dạy học tập học phần Kinh tế lượng

– Hướng dẫn thực hành phần mềm Eviews

 

BẬC SAU ĐẠI HỌC

Hướng dẫn giảng dạy học tập học phần Kinh tế lượng và phân tích dữ liệu

Quy trình và mẫu giấy tờ của đào tạo trình độ thạc sĩ: Tại đây

Quy chế và Quy định về Đào tạo trình độ tiến sĩ : Tại đây

 

 


 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.