Về việc đăng bài Tạp chí số tháng 10/2016

Khoa xin trân trân trọng thông báo:

Nhân dịp 60 năm thành lập Trường và 48 năm thành lập Khoa, Khoa đã đề xuất và đã được chấp thuận ra một số Đặc san của Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Vậy đề nghị các thầy cô, nghiên cứu sinh và cao học viên có nhu cầu đăng bài đẩy nhanh tiến độ viết để có thể kịp xuất bản vào dịp này.

Yêu cầu nội dung và hình thức: tương tự như yêu cầu của Tạp chí Kinh tế và Phát triển

Thời gian: Nộp bài viết đầy đủ trước ngày 30/8. 

Chi phí: sẽ có kinh phí tài trợ 100%.

Đề nghị các NCS trưởng liên lạc của mỗi khóa thông báo cho toàn khóa của mình.

Trưởng Khoa