Về việc thi nâng ngạch Giảng viên chính 2016

Nhà trường có công văn về việc thi nâng ngạch giảng viên chính năm 2016. Các thầy cô xem thông tin cụ thể tại mục "Thông báo" trên Website của trường. Các thầy cô đủ điều kiện thi nâng ngạch giảng viên làm hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp cho phòng Tổ chức cán bộ (qua đ/c Phương Thúy) trước ngày 25/6/2016.

                                                                                          Văn phòng khoa

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.