Vị trí Trưởng BM TTC và Phụ trách Trung tâm (7.9.2020)

Trường ĐHKTQD đã ban hành Quyết định về nhân sự thuộc Khoa Toán kinh tế

  1. QĐ số 597 bổ nhiệm lại TS. Hoàng Đức Mạnh vị trí Trưởng Bộ môn Toán tài chính
  2. QĐ số 599 cử TS. Nguyễn Quang Huy phụ trách Trung tâm Xử lý dữ liệu KTXH và Dự báo