Vũ Duy Thành – Bộ môn Toán kinh tế

 

Họ tên VŨ DUY THÀNH
Năm sinh 1990
Học vị Cử nhân
Chức danh Giảng viên
Liên lạc vuduythanh1990@gmail.com
  thanhvu.mfe.neu@gmail.com

Quá trình đào tạo:

  • 2008 – 2012: Cử nhân chuyên ngành Toán tài chính – Khoa Toán kinh tế, ĐH Kinh tế quốc dân
  • 2012 –   : Học viên Cao học Hà Lan
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.