Vũ Văn Thiếu – Bộ môn Toán kinh tế

 

Họ tên               VŨ VĂN THIẾU
Năm sinh          1940
Học vị               Tiến sỹ khoa học
Chức danh      Giáo sư
Chức vụ           Trưởng bộ môn Toán kinh tế (1989-2003)
Liên lạc
  alt

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.