Working paper series 2015

NEU-MFE WORKING PAPERS

NEU – MFE Working Papers là chuỗi các nghiên cứu về các vấn đề phân tích định lượng trong Kinh tế – Tài chính – Ngân hàng – Quản trị kinh doanh. Chuỗi nghiên cứu này được biên tập bởi Ban biên tập thuộc Khoa Toán Kinh tế, ĐH Kinh tế quốc dân. Ban Biên tập trân trọng mọi ý kiến đóng góp và bài viết về các chủ đề có liên quan. Bài viết và ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ: khoatoankinhte.neu@gmail.com.

CÁC BÀI NGHIÊN CỨU TRONG NĂM 2015

Bài số

Tiêu đề

Tác giả

2015/04

Tăng trưởng nông nghiệp và phát triển kinh tế ở Việt Nam. (Xem – PDF)

Nguyễn Thị Cẩm Vân (ntcvan@edu.vn)

2015/03

Mô hình TOPSIS tiếp cận mờ lựa chọn đa tiêu chuẩn.Thực nghiệm lựa chọn khu vực đặt chi nhánh cho Ngân hàng. (Xem – PDF)

Ngô Văn Thứ (thuneutkt@gmail.com)

2015/02

Tản mạn về vấn đề biến nội sinh trong phân tích kinh tế. (Xem – PDF)

Nguyễn Thị Minh (minhkthn@gmail.com), Hoàng Bích Phương (phuonghb@yahoo.com)

2015/01

An agent-based model for optimizing supermarkets location in emerging countries. (Xem – PDF)

Ngoc Duc PHAM, Vincent HOVELAQUE, Daniel THIEL

ngocduc79@yahoo.com, vincent.hovelaque@univ-rennes1.fr, daniel.thiel@univ-paris13.fr

 

 


 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.