Xét nâng bậc lương 2016

Gấp! Gấp! 

Đề nghị các thầy cô trong diện xét nâng bậc lương năm 2016 lên văn phòng khoa kiểm tra lại thông tin của mình. Nếu có thiếu sót gì thì báo lại cho cô Phan Minh trước ngày 25/2/2016. 

                                                                                           Văn phòng khoa

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.