Lịch tuần từ 15/11 đến 21/11/2021

Thứ Hai (15/11)

  • 20h00: Tập huấn nghiệp vụ thi trắc nghiệm trực tuyến.

Mời: Đại diện lãnh đạo BM có tổ chức thi trắc nghiệm trực tuyến; các GV ra đề thi trắc nghiệm trực tuyến và CBGV quan tâm Tại: ONLINE

Thứ Tư (17/11)

  • 14h00: Phòng Quản lý đào tạo báo cáo Ban Giám hiệu công tác quản lý và tổ chức đào tạo cho sinh viên ĐHCQ khóa 56 trở về trước.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Năm (18/11)

  • 8h30: Họp kiểm tra tiến độ Nhóm Công bố quốc tế năm 2019.

Mời: Trưởng nhóm CBQT năm 2019 – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

  • 9h30: Họp kiểm tra tiến độ Nhóm Công bố quốc tế năm 2020.

Mời: Trưởng nhóm CBQT năm 2020 – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

  • 10h30: Họp kiểm tra tiến độ Nhóm Công bố quốc tế năm 2021.

Mời: Trưởng nhóm CBQT năm 2021 – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

  • 15h00: Gặp mặt chúc mừng Nhà giáo Nhân dân, Nhà Giáo ưu tú được phong tặng năm 2020, 2021 và nguyên Lãnh đạo Trường qua các thời kỳ nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Mời: T. Thế, T. Dong, cùng các Nhà giáo Nhân dân, Nhà Giáo ưu tú được phong tặng năm 2020, 2021, các đồng chí nguyên Lãnh đạo Trường qua các thời kỳ và các đồng chí có giấy mời – Tại: Hội trường A2