Actuary – Chuẩn đầu ra và Cơ hội việc làm

CHUẨN ĐẦU RA

Kiến thức:

Kiến thức cơ bản:

 • Sinh viên Chương trình Actuary bằng tiếng Anh được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính, bảo hiểm, quản lý và quản trị kinh doanh; kiến thức cơ bản về toán học, thống kê, phân tích và dự báo kinh tế – xã hội, mô hình hóa, tối ưu hóa.

Kiến thức chuyên sâu:

Cử nhân ngành Actuary nắm vững:

 • Các kiến thức cơ bản về lý thuyết xác suất, thống kê, kinh tế, tài chính, kế toán, bảo hiểm, luật pháp;
 • Các kiến thức chuyên sâu về viết chương trình (code) cho các bài toán Định phí bảo hiểm và Quản trị rủi ro.
 • Các phương pháp xác định, phân loại, định lượng, phân tích và giảm thiểu các ảnh hưởng về mặt tài chính của rủi ro;
 • Các phương pháp giải các bài toán lựa chọn tối ưu trong việc: quản lý các tài sản nợ/có, lựa chọn danh mục đầu tư, định giá và đánh giá sản phẩm bảo hiểm/tài chính;

Kỹ năng:

 • Kỹ năng phân tích: có kỹ năng phân tích để giải quyết các vấn đề cụ thể; xem xét các dữ liệu phức tạp nhằm mục đích nhận dạng, xác định xu thế và đánh giá rủi ro; đưa ra các bước cần thực hiện để giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của rủi ro.
 • Kỹ năng toán học: có kỹ năng làm việc với các con số nhanh và chính xác.
 • Khả năng làm việc dưới áp lực lớn: Actuary có khả năng hoàn thành nhiệm vụ trong thời hạn nghiêm ngặt, với công việc mang tính trách nhiệm cao do các quyết định đưa ra có tầm ảnh hưởng sâu rộng.
 • Kỹ năng giao tiếp: có khả năng thu nhận thông tin từ khách hàng và các phòng ban liên quan như Kế toán, Tài chính, Công nghệ thông tin và Quản lý cấp cao nhằm giải quyết các bài toán đặt ra; có khả năng trình bày công việc một cách rõ ràng, logic.
 • Kỹ năng làm việc nhóm:  có khả năng tham gia hoạt động nhóm theo yêu cầu công việc.
 • Kỹ năng làm việc độc lập: có khả năng tự giải quyết vấn đề và có khả năng lãnh đạo một nhóm để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể.

Tin học và Ngoại ngữ

 • Tiếng Anh: IELTS 6.0 hoặc tương đương, sử dụng thành thạo tiếng Anh để làm việc trong môi trường quốc tế một cách hiệu quả, tiếp tục học tập nâng cao trình độ trong bối cảnh toàn cầu hóa, bao gồm tiếng Anh trong giao tiếp và soạn thảo, dịch thuật các tài liệu chuyên ngành Actuary.
 • Tin học: Đạt chuẩn của DDHKTQD, có khả năng sử dụng các công cụ, phần mềm trong lập trình để khai phá dữ liệu, mô hình hóa, tối ưu hóa các bài toán thực tế.

Năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm:

 • Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Actuary, sinh viên có khả năng tự tìm kiếm các cơ hội công việc, tự chủ trong cuộc sống và có ý thức tự chịu trách nhiệm về các công viêc mình thực hiện trước quy định của cơ quan làm việc và pháp luật.

 

CƠ HỘI VIỆC LÀM

Cử nhân Actuary có cơ hội làm việc tốt tại:

 • Các Công ty Bảo hiểm: Xây dựng, định giá, đánh giá các sản phẩm bảo hiểm, quản lý rủi ro và lập các kế hoạch đầu tư;
 • Các Ngân hàng và Tổ chức tín dụng: Quản lý tài sản tài chính, xây dựng mô hình quản trị rủi ro;
 • Các Quỹ đầu tư tài chính: Xây dựng và quản lý các danh mục đầu tư; thiết kế, định giá và đánh giá các tài sản tài chính;
 • Các Công ty tư vấn: Thiết lập các kế hoạch tài chính, hưu trí cho các cá nhân và doanh nghiệp; Xây dựng các mô hình đánh giá chính sách kinh tế xã hội và dự báo;
 • Các cơ quan Nhà nước: Quản lý các chương trình và giám sát về tài chính của các công ty; nghiên cứu viên.

Cơ hội tiếp tục học tập bậc cao hơn:

 • Trong quá trình học, sinh viên thuận lợi trong việc theo học chương trình liên kết đào tạo liên thông Cử nhân – Thạc sĩ Actuary với đại học Lyon 1 – Cộng hòa Pháp và các chương trình Thạc sĩ, Tiến sĩ tại các trường Đại học nước ngoài.

 Chứng nhận/ chứng chỉ nghề nghiệp

 • Thuận lợi trong việc lấy chứng chỉ nghề nghiệp của các Hiệp hội Actuary quốc tế; Có cơ hội trở thành thành viên Hiệp hội Actuary quốc tế.