Nộp và Báo cáo Chuyên đề Thực tập – K58 đợt 2 (11+12/6/20)

Qui định về Nộp và Báo cáo chuyên đề: xem tại đây (tương tự đợt trước).

NỘP TOÀN BỘ CÁC BÀI CHUYÊN ĐỀ: TẠI ĐÂY.

NỘP CÁC SLIDE CHO BÀI TRÌNH BÀY: TẠI ĐÂY.

Toán tài chính: Thời gian: Từ 8h ngày Thứ Năm: 11 / 6 / 2020

Hội đồng: 8h, 11/6/2020 Sinh viên MSV GVHD
Hội đồng 1

Phòng A1-1108

GS.TS. Nguyễn Quang Dong

ThS. Nguyễn Thị Thu Trang

TS. Nguyễn Mạnh Thế

Hà Quanh Anh 11160126 GS.TS. Nguyễn Quang Dong
Bùi Thị Bích Hạnh 11161581 ThS. Nguyễn Thị Thu Trang
Phùng Phương Huệ 11162107 ThS. Nguyễn Thị Thu Trang
Nguyễn Thị Phượng 11164264 GS.TS. Nguyễn Quang Dong
Hội đồng 2

Phòng A2-702

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh

ThS. Nguyễn Thị Liên

TS. Hoàng Đức Mạnh

Định Trọng Đức 11160909 PGS.TS. Nguyễn Thị Minh
Nguyễn Khánh 11162575 ThS. Nguyễn Thị Liên
Vũ Mạnh Long 11163188 TS. Hoàng Đức Mạnh
Đặng Minh Tuấn 11165689 TS. Hoàng Đức Mạnh
Hội đồng 3

Phòng A2-703

PGS.TS. Ngô Văn Thứ

ThS. Trần Chung Thủy

ThS. Đào Bùi Kiên Trung

Đỗ Thanh Nam 11163513 Th.S. Trần Chung Thủy
Dương Thu Ngân 11163623 PGS.TS. Ngô Văn Thứ
Lê Nho Quang Sơn 11164480 ThS. Đào Bùi Kiên Trung
Luyện Ngọc Tân 11164553 PGS.TS. Ngô Văn Thứ
Hoàng Văn Trọng 11165596 Th.S. Trần Chung Thủy
Hội đồng 4

Phòng A1-1109

TS. Nguyễn Quang Huy

ThS. Phạm Thị Nga

TS. Phạm Thị Hồng Thắm

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hạnh 11161614 TS. Phạm Thị Hồng Thắm
Bùi Thúy Hằng 11161461 ThS. Phạm Thị Nga
Trần Thị Khánh Linh 11163075 ThS. Phạm Thị Nga
Phạm Hồ Anh Tú 11165677 TS. Nguyễn Quang Huy

Lưu ý: Các thầy/cô: C.Trang TTC, C.Liên, T.Trung TTC, C.Thắm chuẩn bị mẫu 5a cho mỗi hội đồng như thông tin đã gửi mail.

Toán kinh tế: Thời gian: Từ 7h30 ngày Thứ Sáu: 12 / 6 / 2020

Hội đồng: 7h30 12/6/2020 Sinh viên MSV GVHD
Hội đồng 1

Phòng A1-1108

TS. Nguyễn Quang Huy

ThS. Nguyễn T. Thùy Trang

ThS. Nguyễn Hải Dương

Ngô Quang Huy Toán kinh tế 57 Nguyễn Thị Thùy Trang
Đoàn Mai Phương 11164122 Nguyễn Thị Thùy Trang
Nguyễn Hồng Phúc 11164079 Nguyễn Thị Thùy Trang
Đinh Thu Hương 11162190 Nguyễn Hải Dương
Phạm Thị Quỳnh Anh 11160382 Nguyễn Hải Dương
Hội đồng 2

Phòng A1-1109

ThS. Bùi Dương Hải

ThS. Lê Đức Hoàng

ThS. Nguyễn Thị Thảo

Lê Duy Hoàng 11161994 Bùi Dương Hải
Lê Gia Khải 11162545 Bùi Dương Hải
Nguyễn Thị Hằng 11161515 Lê Đức Hoàng
Trần Thị Quỳnh Anh 11160442 Lê Đức Hoàng
Nguyễn Văn Tuấn 11165715 Nguyễn Thị Thảo
Hội đồng 3

Phòng A1-1105

TS. Phạm Ngọc Hưng

ThS. Hoàng Bích Phương

ThS. Vũ T. Bích Ngọc

Lê Thúy Anh 11160193 Nguyễn Mạnh Thế
Nguyễn Hữu Tùng 11165753 Phạm Ngọc Hưng
Phạm Thị Hằng 11161544 Phạm Ngọc Hưng
Nguyễn Hương Giang 11161208 Hoàng Bích Phương
Phạm Thị Thủy 11165167 Hoàng Bích Phương