Báo cáo Chuyên đề thực tập K60 – Đợt 2 – Toán Tài chính (20.5.2022)

Vào 8h00 sáng ngày Thứ Sáu, 20 tháng 5 năm 2002, Bộ môn Toán Tài chính tổ chức Báo cáo Chuyên đề Thực tập Tốt nghiệp

Sinh viên Toán Tài chính 60 – Đợt 2.

Có 11 sinh viên báo cáo trong đợt này. Các thầy cô trong Hội đồng đã lắng nghe báo cáo, nhận xét, nêu câu hỏi.

Kết thúc buổi báo cáo, các sinh viên đã tặng hoa tri ân các thầy cô hướng dẫn và thầy cô trong hội đồng.