ThS Hoàng Văn Thắng bảo vệ đề tài NCKH cấp Trường

Vào hồi 15h30 ngày 22 tháng 12 năm 2022, tại phòng họp 1108 – Khoa Toán kinh tế, ThS Hoàng Văn Thắng – Giảng viên BM Toán cơ bản đã bảo vệ Đề tài NCKH cấp Trường.

Chủ nhiệm đề tài: ThS Hoàng Văn Thắng

Nơi công tác: Bộ môn Toán cơ bản, Khoa Toán Kinh tế, Trường ĐHKTQD

Đề tài: “Một số phương pháp chiếu giải bài toán cân bằng và ứng để giải bài toán cân bằng phát sinh trong mô hình cân bằng thị trường điện độc quyền nhóm Nash-Cournot.”

Chuyên ngành: Toán – Tin – Thống kê

Mã số: NEU – V2022.02

Hội đồng:

  • PGS. TS Bùi Đức Thọ, ĐHKTQD, Chủ tịch hội đồng
  • TS Dương Việt Thông, ĐHKTQD, Phản biện
  • TS Phùng Duy Quang, ĐH Ngoại Thương, Phản biện
  • PGS. TS Phạm Đức Thoan, ĐH Xây Dựng, Uỷ viên
  • ThS Nguyễn Thị Quỳnh Hương, ĐHKTQD, Ủy viên, thư ký

Buổi bảo vệ diễn ra từ 15h30 đến 16h30

Mở đầu, tác giả trình bày tóm tắt nội dung đề tài. Các thành viên hội đồng đã nhận xét, góp ý.

Kết luận: Đề tài “Một số phương pháp chiếu giải bài toán cân bằng và ứng dụng để giải bài toán cân bằng phát sinh trong mô hình cân bằng thị trường điện độc quyền nhóm NASH – COURNOT”  là một công trình khoa học tốt và đáp ứng được chất lượng của một đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Kết quả nghiên cứu có giá trị khoa học và đảm bảo độ tin cậy. Cuối cùng hội đồng đã thống nhất đánh giá nghiệm thu đề tài loại xuất sắc.

Một số hình ảnh