Các bài viết dự thi “Khoa Toán trong tôi” – 2020

CUỘC THI VIẾT: KHOA TOÁN TRONG TÔI

 

Thể lệ bình chọn: [Thời gian bình chọn: Hết 23h59’ thứ Sáu ngày 19/06/2020]

🔥Bước 1: Bước 1: Like page CAP – Club of Actuary Pioneers: https://www.facebook.com/Actuary.NEU/

🔥Bước 2: Like page LCĐ Khoa Toán kinh tế: https://www.facebook.com/LCDKHOATKT/

🔥Bước 3: 1 react = 1 điểm; 1 share (public) = 3 điểm

❗️Lưu ý: Nếu có bất cứ hành vi gian lận nào bị phát hiện thì nhóm đó sẽ bị loại ngay khỏi cuộc thi❗️

Cảm ơn các bạn đã gửi những bài dự thi tâm huyết, sáng tạo về cho BTC, chúc các bạn thí sinh may mắn !

******************************************************

Các bài thi xếp theo thứ tự ABC của tên tác giả (nhấn vào để xem)

Bài dự thi – Phạm Hồng Anh (TKT 59)

Bài dự thi – Hà Minh Đức – (DSEB 61)

Bài dự thi – Phạm Thị Thu Hằng (Actuary 61)

Bài dự thi – Nguyễn Thanh Ngọc (Actuary 61)

Bài dự thi – Trần Bích Ngọc

Bài dự thi – Nguyễn Huy Thảo (Actuary 61)