Các hoạt động trong năm 2023 của VIASM

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU CAO CẤP VỀ TOÁN NĂM 2023
Một số hoạt động khoa học nổi bật sẽ được VIASM tổ chức vào năm 2023
Tháng 1:
03-06/1/2023: 2023 VIASM Workshop on Dynamical Systems and Related Topics
Địa điểm: VIASM, Hà Nội
Tháng 2:
06-08/2/2023: Mini-course: Convex Analysis and Applications to Optimization
Địa điểm: VIASM, Hà Nội
Website: đang cập nhật
23-24/2/2023: Mini-course: Mathematical Analysis for Geophysical Flows
Địa điểm: VIASM, Hà Nội
Website: đang cập nhật
Tháng 3:
11/3/2023: Ngày hội Toán học mở (Math Open Day) Đồng Nai
Địa điểm: Thành phố Long Khánh, Đồng Nai
Website: đang cập nhật
19-25/3/2023: Trường Xuân COCOA 2023: Computational Commutative Algebra (Tính toán Đại số giao hoán)
Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế
Tháng 4:
19-22/4/2023: Gặp gỡ Việt Nam-Nhật Bản về Học Máy (Japan-Vietnam Meeting on Machine Learning)
Địa điểm: VIASM và Hạ Long
Website: đang cập nhật
Diễn đàn Toán học Đông Nam Á trong thế kỷ 21
Địa điểm: VIASM, Hà Nội
Tháng 5:
25-27/5/2023: Workshop: New aspects in finite-time stability and applications in control theory
Địa điểm: VIASM, Hà Nội
Website: đang cập nhật
Tháng 6:
Hội thảo về Đổi mới dạy và học môn liên quan đến toán cho sinh viên thuộc khối ngành kinh tế và kinh doanh
Địa điểm: VIASM, Hà Nội
19-23/6/2023: Hội nghị quốc tế về Đại số giao hoán
Địa điểm: đang cập nhật
Website: đang cập nhật
29-30/6/2023: Trường hè Deep Learning (Deep Learning Summer School)
Địa điểm: VIASM, Hà Nội
Website: đang cập nhật
Tháng 7:
03-15/7/2023: Trường hè Toán học Sinh viên
Địa điểm: Trường Đại học Khánh Hoà, Nha Trang
Website: đang cập nhật
06-14/7/2023: IRL FVMA Summer School on Math Biology (Trường hè Toán sinh)
Địa điểm: VIASM, Hà Nội
Website: đang cập nhật
12-15/7/2023: International Conference on Optimization and Variational Analysis with Applications 2023 (ICOVAA-2023)
Địa điểm: VIASM, Hà Nội
Website: đang cập nhật
12-22/7/2023: Summer school series on mathematical statistics and machine learning: 2023 School on Bayesian Statistics and Computation
Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế Tp HCM
Website: đang cập nhật
17-19/7/2023: The Korean-Taiwan-Vietnam conference on Discrete Geometry and Geometric Measure Theory (Hội nghị Hàn Quốc-Đài Loan-Việt Nam về Hình học Tổ hợp và Hình học Độ đo)
Địa điểm: VIASM, Hà Nội
Website: đang cập nhật
17-26/7/2023: Trường hè giáo viên và học sinh THPT chuyên Toán khu vực miền Bắc và miền Trung
Địa điểm: Dự kiến Trường quốc tế Himlam, Thành phố Bắc Ninh
Website: đang cập nhật
17-26/7/2023: Trường hè giáo viên và học sinh THPT chuyên Toán miền Nam và miền Trung
Địa điểm: Dự kiến Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương, Tp Pleiku, Gia Lai
Website: đang cập nhật
30/7: VIASM Annual Meeting 2023
Địa điểm: VIASM, Hà Nội
Website: đang cập nhật
Tháng 8:
01-05/8/2023: Summer School in Mathematical Physics
Địa điểm: Trường ĐH Quy Nhơn và ICISE, thành phố Quy Nhơn, Bình Định
Website: đang cập nhật
08/8/2023 – 12/8/2023: Hội nghị Toán học Toàn quốc lần thứ X
Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
14-25/8/2023: VIASM-ICTP Summer School in Differential Geometry 2023 (in partnership with the Clay Mathematics Institute)
Địa điểm: VIASM, Hà Nội và Hạ Long
Website: đang cập nhật
Tháng 9:
06-08/9/2023: Autumn School on Control of Dynamical Systems and Nonliner Optimization
Địa điểm: VIASM, Hà Nội
Website: đang cập nhật
09/2023: Mini-course Các bất đẳng thức phổ và hàm trong thủy động lực toán học
Địa điểm: VIASM, Hà Nội
Website: đang cập nhật
Tháng 10:
28/10/2023: Hội thảo về giảng dạy Khoa học Dữ liệu cho Khối ngành Kinh tế (Workshop on Teaching Data Science for Economics majors)
Địa điểm: VIASM, Hà Nội
Website: đang cập nhật
Tháng 11:
Hội thảo về Toán học trong Khoa học Xã hội
Địa điểm: VIASM, Hà Nội
Tháng 12:
04-08/12/2023: UK-Vietnam joint Mathematical Meeting
Địa điểm: International Centre for Mathematical Sciences (ICMS), Edinburg, Scotland.
(Danh sách hoạt động đang tiếp tục cập nhật!)