Cao học Khóa 23

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 23

TT Họ tên – năm sinh – Thông tin GV Hướng dẫn – Đề tài Ghi chú
1 Ngô Mai Anh – 1992
0964354592,
maianh.ttc@gmail.com,
Bảo hiểm Bảo Việt
2 Phạm Thị Thu Hằng – 1989
0907170889,
hangptt.1708@gmail.com,
Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam
PGS.TS. Đỗ Văn Thành (TT dự báo KTXH Quốc gia)
Đề tài: Dự báo nhu cầu nhân lực giai đoạn 2015 – 2025
3 Bùi Minh Hiếu – 1991
0934209191, minhhieu2401@gmail.com​
GS.TS. Nguyễn Quang Dong
Đề tài: Tác động của mở cửa thương mại đến sản xuất công nghiệp ở Việt Nam
4 Phạm Tuấn Hòa – 1977
0913366823,
ptuanhoa@yahoo.com,
Học viện ngân hàng
TS. Nguyễn Mạnh Thế
Đề tài: Tác động của bất bình đẳng thu nhập tới tăng trưởng – Một số cập nhật
5 Ngô Việt Hùng – 1992
0964848968, hungngo0910@gmail.com,
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên
TS. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
Đề tài: Các yếu tố tác động đến khả năng phục hồi của doanh nghiệp vừa và nhỏ sau khủng hoảng – Nghiên cứu tại Hưng Yên
6 Đoàn Thị Linh – 1989
0988185808, doanlinhtcqtkd@gmail.com, Đại học Tài chính – QTKD​
TS. Nguyễn Mạnh Thế, TS. Nguyễn Thị Cẩm Vân
Đề tài: Phân tích những yếu tố tác động tới chất lượng đào tạo của Trường ĐH Tài chính – Quản trị kinh doanh
7 Phạm Thị Nga – 1987
0934517087, ngapt.neu@gmail.com, Đại học Kinh tế quốc dân​
PGS.TS. Ngô Văn Thứ
Đề tài: Đánh giá tác động của Tỷ giá hối đoái đến Cán cân thương mại Việt Nam
8 Phạm Thị Mai Phương – 1992
0983401966,
mp.ktqd@gmail.com,
Techcombank
TS.Hoàng Đức Mạnh
Đề tàI: Mô hình ước lượng tỷ lệ tổn thất cho khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
9 Nguyễn Thị Quỳnh – 1987
0934313387, quynhnguyenthi112@gmail.com, Oceanbank
10 Ngô Nữ Mai Quỳnh – 1990
0989233141, maiquynhdk@gmail.com, Đại học Quy Nhơn, Bình Định​
TS. Nguyễn Mạnh Thế
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng có việc làm của sinh viên sau khi ra trường – Trường hợp tỉnh Bình Định
11 Phan Phương Thanh – 1991
0986698525, phuongthanhphan.neu@gmail.com; Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản​
PGS.TS. Nguyễn Thi Minh
Đề tài: Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu lên khai thác hải sản của Việt Nam
12 Đặng Thị Phương Thảo – 1991
0868959369, phuongthao.ttc@gmail.com​
GS.TS. Nguyễn Quang Dong
Đề tài: Đo lường xác suất vỡ nợ trong rủi ro tín dụng tại ngân hàng Techcombank
13 Nguyễn Thành Tuân – 1989
0975600029, thanhtuan250889@gmail.com,
Viện Khoa học Lao động và Xã hội
PGS.TS. Nguyễn Thị Minh
Đề tài: Hành vi của các hộ gia đình Việt Nam và khả năng phục hồi khủng hoảng kinh tế thế giới
14 Nguyễn Thị Ánh Tuyết – 1990
0979001294, tuyetttc248@gmail.com,
Viện Kinh tế Việt Nam
15 Đàm Thị Ngọc Vân – 1982
0912266823, ngocvan26@gmail.com,
Học viện ngân hàng
TS. Nguyễn Mạnh Thế
Đề tài: Mô hình hiệu chỉnh sai số nghiên cứu tác động của một số yếu tố vĩ mô lên chỉ số VNIndex
16 Dương Thế Việt – 1983
0904381127,
dtviet.tbi@gmail.com,
Cục Thuế tỉnh Thái Bình
PGS.TS. Nguyễn Thị Minh
Đề tài: Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố đến hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ