Chúc mừng TS. Nguyễn Quang Huy trở thành Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHKTQD

Vào ngày 20 tháng 3 năm 2023, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã ký quyết định số 129/QĐ-ĐHKTQD về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường, theo nhiệm kì hiệu trưởng.

Trong danh sách 25 thành viên Hội đồng, có hai thành viên là Giảng viên Khoa Toán Kinh tế:

  • GS.TS. Nguyễn Quang Dong, nguyên Trưởng khoa
  • TS. Nguyễn Quang Huy, Phó Trưởng khoa.

Như vậy TS. Nguyễn Quang Huy là thành viên mới nhất và cũng trẻ nhất của Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trường ĐHKTQD.

Chúc mừng và chúc TS. Nguyễn Quang Huy hoàn thành xuất sắc vai trò của mình trong cương vị mới.