Chuỗi seminar Thứ Sáu hàng tuần (từ 9.12.2022)

Để kết nối ý tưởng, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, thực hiện nghiên cứu khoa học, viết bài báo cho Giảng viên khoa Toán Kinh tế, Khoa Toán Kinh tế tổ chức chuỗi seminar.

Thời gian: 14:00 Chiều Thứ Sáu hàng tuần theo lịch dự kiến trong link: TẠI ĐÂY.

ĐIều phối: TS. Nguyễn Quang Huy, Phó trưởng khoa.

Yêu cầu: Nôị dung trình bày thuộc lĩnh vực chuyên môn chính của Bộ môn nào, các giảng viên bộ môn đó cần tham gia đầy đủ. Các giảng viên bộ môn khác cũng được khuyến khích tham gia để nắm bắt thông tin khoa học.

Lịch trong tháng 12.2022

Ngày Nội dung / Chủ đề Diễn giả Lĩnh vực
Bộ môn
14:00
9.12.2022
Kiểm tra sức chịu đựng về vốn và ứng dụng trong phân bổ vốn tại các ngân hàng thương mại.
(Capital stress testing and application in capital planning at Vietnamese commercial banks)
Th.S Nguyễn Thúy Quỳnh

Quản lý về tư vấn rủi ro tại Deloitte Việt Nam

Toán Tài chính
14:00
16.12.2022
Effective customer segmentation using machine learning TS. Nguyễn T. Quỳnh Giang

Khoa Toán Kinh tế

Toán Kinh tế
14:00
23.12.2022
Central limit theorem for a stochastic spatial epidemic model with mean field interaction TS. Vương Văn Yên

Aix-Marseille University

Toán kinh tế, Toán tài chính
14:00
30.12.2022
chuyển 6.1.2023
Chính sách thuế cải thiện Pareto TS. Nguyễn Văn Quý, ĐH Paris Sorbonne Toán kinh tế, Toán tài chính