Chuyên ngành Toán tài chính (đến khóa 60)

Chuyên ngành Toán tài chính

Chuyên ngành toán tài chính (Mathematical Finance) là một trong những chuyên ngành sâu của Kinh tế toán với sự kết hợp giữa Tài chính học và Toán học. Ra đời vào những năm 50 của thế kỷ XX, chuyên ngành này đã đóng góp vai trò quan trọng trong việc hiện đại hoá nghiên cứu tài chính, ngân hàng và bảo hiểm. Hàng loạt các giải thưởng lớn về kinh tế, đặc biệt là các giải Nobel Kinh tế vào cuối thế kỷ XX đã được trao cho các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực này.

Tại Việt Nam, chuyên ngành toán tài chính thuộc nhóm ngành kinh tế, bậc cử nhân đã đào tạo từ khoá học 2001-2002, nơi đào tạo chính quy duy nhất hiện nay là Khoa toán Kinh tế, trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Mục tiêu đào tạo của chuyên ngành

Đào tạo Cử nhân Kinh tế có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế- xã hội; có năng lực chuyên môn về kinh tế, có khả năng phân tích, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề kinh tế thuộc các lĩnh vực, các cấp khác nhau của nền kinh tế quốc dân. Các cử nhân kinh tế ngành Toán tài chính có khả năng nghiên cứu, phân tích và tư vấn tài chính trên cơ sở ứng dụng các phương pháp toán học, xử lý dữ liệu và kỹ thuật tính toán hiện đại. Ngoài kiến thức cơ bản về Tài chính học còn được trang bị các kiến thức tài chính hiện đại như: Phân tích định giá tài sản tài chính, chứng khoán phái sinh, doanh nghiệp., phân tích rủi ro, quản lý danh mục đầu tư và dự báo tài chính.

Giống như sinh viên các chuyên ngành kinh tế khác, sinh viên chuyên ngành Toán tài chính được trang bị đầy đủ các kiến thức cơ bản và cơ sở về Kinh tế học, Toán kinh tế, Lý thuyết tài chính tiền tệ, các kiến thức về nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Tài chính công ty, Kinh tế bảo hiểm, Kinh tế đầu tư…….. Với mục đích đào tạo các chuyên gia kinh tế hiện đại trong lĩnh vực Tài chính về kiến thức Toán học sinh viên Toán Tài Chính được trang bị một khối lượng kiến thức Toán học tương đối đầy đủ. Về các kiến thức chuyên ngành Toán tài chính trang bị một khối lượng kiến thức Tài chính hiện đại dựa trên cơ sở mô hình hoá, phân tích dữ liệu và dự báo.

Tất cả các nội dung của các môn học được xây dựng trên cơ sở các chương trình Âu – Mỹ có tính cập nhật cao. Các môn học và các kỹ năng ứng dụng được trang bị cùng các phần mềm chuyên dụng tiêu chuẩn quốc tế ( Eviews, SPSS, Winstata, Gams, Mathematical…)

Với chương trình đào tạo này sinh viên chuyên ngành Toán tài chính có khả năng tiếp cận hiện đại trong các lĩnh vực.

Các lĩnh vực tiếp cận

  • Phân tích đầu tư chứng khoán và môi giới với các lớp mô hình định lượng, ngẫu nhiên các khả năng dự báo tốt.
  • Phân tích rủi ro trong các hoạt động ngân hàng đặc biệt là rủi ro tín dụng.
  • Đầu tư tài chính và bảo hiểm.
  • Mô hình hoá hoạt động tài chính của công ty với việc định giá công ty, dự báo nguồn vốn và hiệu quả hoạt động trong tương lai cũng như các nguy cơ có thể xảy ra.
  • Kinh doanh ngoại hối; các mô hình kinh tế vĩ mô khác.
  • Mô hình hoá và phân tích các quá trình kinh tế xã hội.
  • Phân tích thống kê và dự báo đối với các quá trình kinh tế xã hội.
  • Thiết lập và giải các bài toán tác nghiệp trong các lĩnh vực kinh tế xã hội.

Sự khác biệt trong hệ thống đào tạo của chuyên ngành này chính là: Hệ thống kiến thức toán học tương đối đầy đủ, đặc biệt là kiến thức mô hình hoá kinh tế, phân tích dữ liệu và hệ thống kiến thức kinh tế học, tài chính học hiện đại cho phép mô hình hoá và tính toán cụ thể các quan hệ, sự tác động của các nhân tố kinh tế xã hội và thể chế đến các hoạt động kinh tế nói chung và các hoạt động tài chính nói riêng. Một hệ thống chương trình hiện đại với tiếp cận mở cũng cho phép các cử nhân toán tài chính tiếp cận dễ dàng hơn với các loại hàng hoá mới trên thị trường tài chính cũng như cơ cấu và hình thức hoạt động ngày càng phức tạp cuả thị trường này. Thực tế các cử nhân khoá 1 và khoá 2 của chuyên ngành Toán tài chính đã bước đầu tạo dựng được vị trí của mình tại các ngân hàng thương mại, các công ty tài chính và bảo hiểm, các cơ sở hoạt động kinh doanh, môi giới cũng như đào tạo trong lĩnh vực thị trường chứng khoán.