Đại hội Chi bộ Khoa Toán Kinh tế nhiệm kì 2022-2025 (16.9.2022)

Vào ngày Thứ Sáu, 16 tháng 9 năm 2022, Chi bộ Khoa Toán Kinh tế đã tổ chức Đại hội Chi bộ Khoa.

Thời gian: 14h00 ngày Thứ Sáu, 16.9.2022

Địa điểm: Phòng 1108-A1, khoa Toán Kinh tế

Đoàn chủ tịch

  • Đ/c Phạm Anh Tuấn, Bí thư chi bộ nhiệm kì 2020-2022
  • Đ/c Nguyễn Thị Cẩm Vân, chi ủy viên nhiệm kì 2020-2022

Thành viên: 13/14 Đảng viên Khoa Toán Kinh tế.

 

Đại hội đã bầu ra Chi ủy Khoa nhiệm kì 2022-2025:

  • Đ/c Nguyễn Thị Cẩm Vân: Bí thư chi ủy
  • Đ/c Nguyễn Thi Thùy Trang: Phó Bí thư chi ủy
  • Đ/c Phùng Minh Đức: Ủy viên

 

Chào Quốc kì, Đảng kì
Đ/c Phùng Minh Đức dẫn chương trình
Đ/c Phạm Anh Tuấn, Bí thư Chi ủy Khoa nhiệm kì 2022-2025 phát biểu

Bỏ phiếu bầu Chi ủy Khoa nhiệm kì 2022-2025
Chi ủy Khoa nhiệm kì 2022-2025
Đ/c Phạm Anh Tuấn chụp ảnh kỉ niệm với Chi ủy Khoa nhiệm kì 2022-2025