Đại hội Công đoàn Khoa – phiên trù bị (17.2.2023)

Vào lúc 8h30 ngày Thứ Sáu, 17 tháng 3 năm 2023, Công đoàn Khoa Toán Kinh tế đã tổ chức phiên họp trù bị cho Đại hội Công đoàn Khoa.

Do Chủ tịch công đoàn Khoa nhiệm kì trước là cô Phan Thị Minh đã nghỉ hưu, Phó Chủ tịch công đoàn Khoa là thầy Bùi Quốc Hoàn đã chủ trì phiên họp.

Các công đoàn viên đã nghe bản báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động và cho một số đóng góp.

Một số hình ảnh