Đăng kí sử dụng phòng 1108 – 1109 (từ 2023)

Một số thay đổi về các phòng của Khoa từ 2023.

  • Lab DS chuyển lên phòng 1605
  • Phòng nhỏ trong 1108 thành Lab Actuary

Phòng 1108 và 1109 có chức năng như sau:

  • Các cuộc họp, sinh hoạt khoa học dưới 15 người sử dụng 1109
  • Các cuộc họp từ 15 người trở lên dùng 1108

Các đơn vị, thầy cô có nhu cầu sử dụng phòng 1108, 1109 đăng kí theo link sau;