Danh mục đề tài luận văn Cao học Khóa 24 (2016)

DANH MỤC ĐỀ TÀI
LUẬN VĂN CAO HỌC KHÓA 24

TT Học viên Tên đề tài Gv hướng dẫn
1 Nguyễn Hải Trường Đánh giá khả năng trả nợ và phân loại khách hàng vay tín chấp tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) GS. TS. Nguyễn Quang Dong
2 Bùi Đức Tùng Sử dụng tương quan động trong tính toán rủi ro danh mục trên thị trường chứng khoán Việt Nam PGS.TS Nguyễn Thị Minh
3 Hoàng Thị Thu Hà Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lạm phát tại Việt Nam, mô hình VECM TS. Nguyễn Mạnh Thế