Danh sách Ban liên lạc Chi hội cựu sinh viên Khoa Toán kinh tế

DANH SÁCH BAN LIÊN LẠC CỰU SINH VIÊN KHOA TOÁN KINH TẾ

 

Kèm theo Quyết định số: 1320/QĐ – ĐHKTQD ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Hiệu trưởng
(Danh sách này có 15 người)

 

TT Vị trí – Họ tên – Đơn vị công tác Ảnh
1 Trưởng ban
Nguyễn Quang Dong – TKT15
Đại học Kinh tế Quốc dân
2 Phó trưởng ban 
Doãn Mậu Diệp – TKT18
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
3 Thư ký
Phạm Thị Thu – TKT22
Công ty TNHH Hòa Phát
 
4 Ủy viên
Trịnh Duy Luân – TKT11
Viện Xã hội học
5 Ủy viên
Ngô Minh Hoàng – TKT17
Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng
6 Ủy viên
Lưu Minh Đức 
– TKT20
Sở Công thương Hà Nội
7 Ủy viên
Nguyễn Bách Phái – MT20
Sở Kế hoạch Đầu tư Hải Phòng
8 Ủy viên
Nguyễn Minh Nga – TKT21
Công ty Jardine Lloyd Thompson
 
9 Ủy viên
Nguyễn Huy Tuấn – TKT24

Công ty Thuốc lá Thanh Hóa
 
10 Ủy viên
Nguyễn Duy Ký – TKT28
Công ty Cổ phần Traphaco
11 Ủy viên
Phạm Hồng Khiêm – TKT29
Văn phòng Bộ thông tin và truyền thông
12 Ủy viên
Nguyễn Mạnh Thế – 
TKT 34
Đại học Kinh tế Quốc dân
13 Ủy viên
Lê Mạnh Hùng – TKT35
Công ty CP Comaland Đầu tư và phát triển BĐS
 
14 Ủy viên
Nguyễn Văn Trọng  – TKT41
Công ty TNHH TOT ONE Việt Nam
15 Ủy viên
Phạm Ngọc Toàn – TKT43
Viện Khoa học Lao động và Xã hội
     
  ĐẠI DIỆN LIÊN LẠC 
NGHIÊN CỨU SINH KHOA TOÁN KINH TẾ
 
  Vũ Thị Minh Luận
Tin học kinh tế – 34

Học viện Chính sách và Phát triển
vuminhluan@gmail.com

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH – ĐẠI DIỆN CÁC KHÓA

 

TT

Lớp – Khóa

Họ tên – Nơi công tác – Email

Ảnh

1

TKT 10

 

 

2

TKT 11

Lưu Ngọc Cơ
Đại học Kinh tế quốc dân

4

TKT12

 

 

5

TKT 13

Trịnh Văn Giáp

 

6

TKT 14

Ngô Văn Thứ
Đại học Kinh tế Quốc dân
thunvtkt@neu.edu.vn

7

MT 14

Nguyễn Văn Nam
Đại học Kinh tế Quốc dân

8

TKT 15

Nguyễn Quang Dong
Đại học Kinh tế Quốc dân
dongnqneu@gmail.com

 

MT 15

Phạm Cẩm Bình
Thông tấn xã Việt Nam
cambinhpham@yahoo.com

9

TKT 16

Trịnh Duy Luân
Viện Xã hội học
luantd@gmail.com

  TKT 16 Nguyễn Thị Khánh
khanhnt.ttth@gmail.com
0904245673

10

MT 16

 

 

11

TKT 17

Ngô Minh Hoàng
Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng
hoangtoankt17@yahoo.com

12

MT 17

Phạm Quang Trung
trungpq.vks@gmail.com

13

TKT 18

Doãn Mậu Diệp
Bộ Lao động TB & XH
doanmaudiep@gmail.com

14

TKT 19

Nguyễn Đình Lưu
Bảo hiểm tiền gửi VN

15

TKT 19

Nguyễn Thanh Sơn
Ngân hàng Công thương VN

16

TKT 20

Lưu Minh Đức
Sở Công thương Hà nội
duccongnghiephanoi@gmail.com

17

MT 20

Nguyễn Bách Phái
Sở Kế hoạch Đầu tư Hải Phòng
nguyenbachphai@haiphong.gov.vn

18

TKT 21

Nguyễn Minh Nga
Công ty Jardine Lloyd Thompson
ngmnga@yahoo.com

 

19

TKT 22

Phạm Thị Thu
Công ty TNHH Hòa Phát
holethu6x@yahoo.com.vn

 

20

TKT 23

Đỗ Thị Thanh Hằng
Công ty CPTM Công nghệ & XD
tratechcom.pkh@gmail.com

 

21

TKT 24

Nguyễn Huy Tuấn
Công ty thuốc lá Thanh Hóa
tuantlth@yahoo.com

 

22

TKT 26

Nguyễn Văn Làn
nlan@ifc.org

 

23

TKT 27

Nguyễn Đăng Lượng

 

24

TKT 28

Nguyễn Duy Ký
Công ty Cổ phần Traphaco
kydn6905@yahoo.com

25

TKT 29

Phạm Hồng Khiêm
Văn Phòng Bộ thông tin và truyền thông
hni2010@gmail.com

26

TKT 30

Bùi Hương Lan
Ngân hàng Công thương VN
lanbh71@yahoo.com

 

27

TKT 31

Phùng Phương Nam
Cục Tin học – Bộ Tài chính
nampp@yahoo.com

28

TKT 32

Phan Thái Dũng
Cục CNTT Ngân hàng Nhà nước
Dungpt@sbv.gov.vn

 

29

THKT 33

Nguyễn Hồng Anh
Ngân hàng Công thương VN
anhnh@vietinbank.vn

 

30

TKT 34

Nguyễn Văn Tùng
Công ty TNHH SX & ĐTư Đất Việt
nguyenvantung31774@yahoo.com

31

THKT 34

Vũ Thị Minh Luận
Học viện Chính sách và Phát triển
vuminhluan@gmail.com

32

TKT 35

Lê Mạnh Hùng
Công ty CP Comaland Đầu tư & PT BĐS
HungC3@gmail.com

 

33

THKT35

Phùng Tiến Hải
Đại học Kinh tế quốc dân

34

TKT 36

Nguyễn ThịThu Hương
Trường ĐH Lao động XH
thuhuongktl@yahoo.com

35

THKT36

 

 

36

TKT 37

Lại Thị Vân Thu
thu76.book@gmail.com
0904484249

37

THKT37

Lã Thị Bích Quang
Đại học Kinh tế Quốc dân

38

TKT 38

Nguyễn Văn Trường
UB Chứng khoán NN

 

39

TKT 38

Trần Bích Vân
tbvan.tedi@gmail.com

 

40

THKT38

Hình Cao Sơn
hinhcaoson1977.ifx@gmail.com

 

41

TKT 39

Nguyễn Quý Kiên
quykientx@yahoo.com

 

42

THKT39A

Trần Quỳnh Trang
trangtq@vnpt-hanoi.com.vn

 

43

THKT39B

 

 

44

TKT 40

Nguyễn Văn Luyện
luyenhvtc@gmail.com

45

TKT 41

Nguyễn Văn Trọng
Công ty TNHH TOT ONE Việt Nam
trongtotone@gmail.com

46

TKT 42

Lê Anh Đức
Đại học Kinh tế quốc dân
anhducleneu@gmail.com

47

TKT 43

Phạm Ngọc Toàn
Viện Khoa học Lao động & XH
toanpn@ilssa.org.vn

48

TTC 44

Đỗ Huy Hoàng
dohuyhoangvtv@gmail.com

49

TTC 45

Nguyễn Ngọc Tú
nguyenngoctu.ttc@gmail.com

 

50

TKT 46

Tạ Thị Thúy
Ngân hàng Đầu tư và phát triển BIDV
tathuyktqd08@gmail.com

51

TTC 46

Nguyễn Thị Thu Phương
phuongntt17@gmail.com.vn

 

52

TKT 47

Nguyễn Quang Lộc
Cục việc làm- Bộ LĐTB&XH
locnq.vn@gmail.com

53

TTC 47

Phạm Thị Nga
Đại học Kinh tế quốc dân
ngapt.neu@gmail.com

54

TKT 48

Trương Quyết Thắng

 

55

TTC 48

Dương Thị Hà Anh
anhdth1.bic@bidv.com.vn

 

56

TTC 49

Nguyễn Hoàng Hiệp
Công ty Innocom
nghoanghiep@gmail.com

57

TKT 49

Phạm Thị Thu Hằng
Công ty CP Báo cáo Đánh giá VN
hangptt.1708@gmail.com

58

TKT 50

Nguyễn Thị Lương
Ngân hàng Hàng hải Maritime bank
nguyenluong.neu@gmail.com

59

TTC 50

Nguyễn Thị Giang
Ngân hàng nhà nước

nguyengiang0309@gmail.com

60

TKT51

Bùi Thị Chinh
buithichinh91@gmail.com

61

TTC 51

Phí Hồng Văn
Ngân hàng Vietcombank
phihongvan9999@gmail.com

62

TKT 52

Đỗ Huy Hoàng
Ngân hàng Maritime bank
hoangdo.0608@gmail.com

63

TTC52A

Nguyễn Thị Thùy Linh
Ngân hàng công thương Việt Nam – Vietinbank
linhnguyen0907@gmail.com

64

TTC52B

Lê Quang Hòa
lequanghoattc@gmail.com

65

TKT 53

Chu Huy Hoàng
Bộ Công an
hoangchu280693@gmail.com

66

TTC 53

Nguyễn Tuyết Nhung
Ngân hàng Quân đội MB
tuyetnhung2503@gmail.com

67

TKT54

Nguyễn Thế Ninh
nguyenninh1308@gmail.com

  TKT 54 Vũ Văn An
anvutkt54@gmail.com
anvu2778@sacombank.com
0962803594
 

68

TTC54

Lê Thu Phương
lethuphuong94@gmail.com