Danh sách đề cử thành viên Ban liên lạc Chi hội cựu sinh viên

Tiếp theo sự thành lập Ban liên lạc Hội cựu sinh viên Kinh tế Quốc dân, khoa Toán kinh tế tiến tới thành lập Ban liên lạc Chi hội cựu sinh viên Khoa Toán kinh tế.

 

Danh sách đề cử thành viên Ban liên lạc theo các khóa như sau

 

Khóa Thành viên Ghi chú
10    
11    
12    
13    
14 Nguyễn Văn Nam – MT14  (nguyenvannam@neu.edu.vn)   
15 Phạm Cẩm Bình – MT15 (cambinhpham@yahoo.com)  
16 Trịnh Duy Luân – TKT16 (luantd@gmail.com) TT
17 Ngô Minh Hoàng – TKT (hoangtoankt17@yahoo.com) TT
18 Doãn Mậu Diệp – TKT18 (doanmaudiep@gmail.com) TT
19 Nguyễn Đình Lưu – TKT19  
20 Lưu Minh Đức – TKT20 (duccongthuong@gmail.com)
Nguyễn Bách Phái – MT20 (nguyenbachphai@haiphong.gov.vn)
TT
21 Nguyễn Minh Nga – TKT21 (ngmnga@yahoo.com) TT
22 Phạm Thị Thu – TKT22 (holethu6x@yahoo.com.vn) TT
23 Đỗ Thanh Hằng – TKT23 (hangtratechcom@gmail.com)  
24 Nguyễn Huy Tuấn – TKT24 (tuantlth@yahoo.com) TT
26    
27    
28 Nguyễn Duy Ký – TKT28 (kydn6905@yahoo.com) TT
29 Phạm Hồng Khiêm – TKT29 (hni2010@gmail.com) TT
30 Bùi Hương Lan – TKT30  
31 Phùng Phương Nam – TKT31 (nampp@yahoo.com)  
32 Phan Thái Dũng – TKT32 (dungpt@sbv.gov.vn)  
33 Nguyễn Hồng Anh – THKT33   
34 Nguyễn Văn Tùng – TKT34 (nguyenvantung31774@yahoo.com​)
Vũ Thị Minh Luận – THKT34
 
35 Lê Mạnh Hùng – TKT35 (hungC3@gmail.com) TT
36 Nguyễn Thị Thu Hương – TKT36   
37 Trịnh Hoài Sơn – THKT37   
38 Nguyễn Hữu Tú – TKT38  
39 Nguyễn Quý Kiên – TKT39    
40    
41 Nguyễn Văn Trọng – TKT41 TT
42 Vương Minh Giang – TKT42 (giangvm@gmail.com)  
43 Tạ Ngọc Toàn – TKT43 (toanpn@ilssa.org.vn) TT
44 Đỗ Huy Hoàng – TTC44  
45 Lê Thị Ngọc Anh – TTC45  
46 Tạ Thị Thúy – TTC46  
47 Nguyễn Quang Lộc – TKT47,   
48 Lưu Thu Thủy – TTC48  
49 Nguyễn Hoàng Hiệp – TTC49,
Phạm Thị Hằng – TKT49
 
50 Nguyễn Thị Lương – TKT50,   
51 Phí Hồng Văn – TTC51  
52 Đỗ Huy Hoàng – TKT52,   
53 Chu Huy Hoàng – TKT53,
Nguyễn Tuyết Nhung – TTC53