Danh sách giáo viên hướng dẫn chuyên đề thực tập Chương trình Actuary – Data Sciences kỳ II năm 2024

Danh sách giáo viên hướng dẫn chuyên đề tốt nghiệp sinh viên chương trình Khoa học dữ liệu trong kinh tế và Kinh doanh, Học kỳ II năm 2024

STT Họ tên GVHD Nghề nghiệp Đơn vị Email Chuyên môn (có thể hướng dẫn)
1 Nguyễn Thanh Tuấn Giảng viên Toán kinh tế nttuan@neu.edu.vn Computer Vision, Natural Language Processing, Graph
2 Nguyễn Thị Quỳnh Giang Giảng viên Toán kinh tế qgiang.nguyen@gmail.com Machine Learning, Data Mining , Marketing Analytics
3 Nguyễn Tuấn Long Giảng viên Toán kinh tế ntlong@neu.edu.vn Graph-based approaches in stock market analysis and prediction, Graph network
4 Nguyễn Mạnh Thế Giảng viên Toán kinh tế thenm@neu.edu.vn Data analytics, data visualisation, customer analysis, data modelling and statistical analysis (in finance ỏ market research)
5 Bùi Dương Hải Giảng viên Toán kinh tế haibd@neu.edu.vn Econometrics, Time series analysis & forecasting
6 Hoàng Đức Mạnh Giảng viên Toán kinh tế manhhd@neu.edu.vn Risk analytics, investment analytics, financial market efficiency
7 Nguyễn Ngọc Biển Chuyên gia Trung tâm công nghệ dữ liệu ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) Biennn1@mbbank.com.vn NLP, Machine Learning
8 Trịnh Tuấn Phong Chuyên gia Head of data, PTI Insurance phongtt@pti.com.vn Machine Learning in Digital Lending(credit scoring, fraud score); Deep Learning in Product Classification and Product Matching
9 Lâm Minh Trang Chuyên gia Horizon Media Company (US based) Glam@horizon-next.com Công ty Horizon Media (US): data mining, marketing analytics, stats & modeling and data visualization
10 Lê Ngọc Tuyến Chuyên gia Department of Electronic Engineering, Ming Chi University of Technology.New Taipei City, Taiwan tuyennl@mail.mcut.edu.tw Using Adaptive Singular Value Decomposition on Digital Image Enhancement; Using Fourier Transform in Digital Image Enhancement; Apply Wavelet transform for digital Image enhancement.
11 Phạm Tuấn Minh Giảng viên Khoa Toán Kinh tế Ptuanminh@gmail.com Machine learning, nonlinear optimization, neuro imaging, bioinformatics, penalized regression and classification,image processing
12 Vũ Đức Minh Giảng viên Khoa Toán Kinh tế vudm.vn@gmail.com Operations research, Machine learning
13 Nguyễn Hữu Mạnh Chuyên gia XPON Technologies Group manhnh594@gmail.com Machine learning, Deep learning in marketing problems: customer segmentation, propensity model, lifetime value prediction.
14 Hà Minh Hoàng Giảng viên Khoa Toán Kinh tế minhhoangha.vth@gmail.com Operations Research, Systems Optimization and Security, Machine learning
15 Nguyễn Thị Liên Giảng viên Toán Tài chính lientkt@neu.edu.vn Risk analytics, Fraud Detection, Time series analysis
16 Vương Văn Yên Giảng viên Toán Tài chính yenvv@neu.edu.vn Uncertainty quantification for predictive models, Reinforcement learning and application in finance

 

Danh sách giáo viên hướng dẫn chuyên đề tốt nghiệp sinh viên chương trình Định phí bảo hiểm và Quản trị rủi ro, Học kỳ II năm 2024

STT Họ tên GVHD Nghề nghiệp Đơn vị Email Chuyên môn (có thể hướng dẫn)
1 TS. Nguyễn Mạnh Thế Giảng viên Toán kinh tế thenm@neu.edu.vn Thống kê xã hội, kinh tế lượng, tư vấn thiết kế khảo sát
2 TS. Nguyễn Quang Huy Giảng viên Toán tài chính huynqtkt@neu.edu.vn Actuarial sciences: pricing, valuation, risk modeling, predictive analytics. Quantitative finance and investment: ALM
3 GS.TS. Nguyễn Quang Dong Giảng viên Toán tài chính dongnq@neu.edu.vn Kinh tế lượng, Quản trị rủi ro định lượng
4 TS. Hoàng Đức Mạnh Giảng viên Toán tài chính manhhd@neu.edu.vn Risk analytics, investment analytics, financial market efficiency
5 ThS. Trần Chung Thủy Giảng viên Toán tài chính thuytc@neu.edu.vn Quản trị rủi ro, Khoa học dữ liệu và Khai phá dữ liệu (Data Mining & Data Science )
6 TS. Phạm Thị Hồng Thắm Giảng viên Toán tài chính thamtkt@neu.edu.vn Phân tích và Định giá Tài sản Tài chính, Các mô hình Định phí Bảo hiểm và Quản trị rủi ro
7 ThS. Nguyễn Thị Liên Giảng viên Toán tài chính lientkt@neu.edu.vn Kinh tế lượng, Quản trị rủi ro định lượng, Risk analytics, Fraud Detection, Time series analysis
8 ThS. Đào Bùi Kiên Trung Giảng viên Toán tài chính trungdbk@neu.edu.vn Kinh tế lượng, Quản trị rủi ro định lượng
9 TS. Nguyễn Văn Quý Giảng viên Toán tài chính quynv@neu.edu.vn Ứng dụng toán trong kinh tế
10 TS. Vương Văn Yên Giảng viên Toán tài chính yenvv@neu.edu.vn Ứng dụng toán trong tài chính
11 TS. Trần Minh Hoàng Giảng viên Viện Đào tạo quốc tế – UEH tranminhhoang140687@gmail.com Khoa học tính toán trong tài chính và bảo hiểm
12 Mr. Nguyễn Mạnh Đức Actuary, Appointed Actuary Tasco Insurance Duc.nm@tasco.com.vn Khoa học tính toán trong tài chính và bảo hiểm
13 Ms. Nguyễn Thị Thu Hường Actuary, Pricing Manager Công ty TNHH BHNT MBAgeas nguyenhuong.k493@gmail.com Khoa học tính toán trong tài chính và bảo hiểm
14 Ms. Đỗ Thị Thu Hương Actuary, Valuation Manager Công ty TNHH BHNT FWD do.thithuhuong@fwd.com Actuarial sciences
15 Ms. Nguyễn Thị Phương Quỳnh Chuyên gia tư vấn Công ty TNHH tư vấn Deloitte ntquynh.ren@gmail.com Quản trị rủi ro
16 Ms. Trần Thị Hà Giảng viên Toán kinh tế tranha@neu.edu.vn International Economics, Trade, Investment, Corporate Finance, Labour Issues (Kinh tế quốc tế, các vấn đề liên quan đến thương mại, đầu tư, tài chính doanh nghiệp, lao động)
17 Ngô Việt Hoàng Actuary, Associate director Công ty TNHH tư vấn KPMG Hvngo@kpmg.com.vn Actuarial sciences