Danh sách liên lạc sinh viên Chuyên ngành

Danh sách liên lạc

  TOÁN KINH TẾ TOÁN TÀI CHÍNH
K58 Trần Thị Hồng Ánh
0169 801 5082

Nguyễn Hải Hưng
0977 921 434

Đặng Đức Anh
0935 358 288

Nguyễn Thu Hạnh
0962 364 098

Nguyễn Anh Tuấn
0941 950 555

Hoàng Phương Anh
0123 614 1698

K57 Nguyễn Văn Thành (LT)
0165 606 3806

Nguyễn Thị Ngọc Anh
0977 295 973

Quách Hồng Hạnh
0123 212 1997

Phạm Hà Thu (LT):
0904 244 225

Nguyễn Đăng Huy
0976 906 033

Nguyễn Dương Phương Anh
 

K56 Nguyễn Điền Sơn
0165 309 6386

Lương Tố Ly
0962 694 984

Nguyễn Việt Anh
0977 000 962

Đào Trung Hải
0164 386 8486

Đào Thị Thu Hà
0163 258 2333

Trần Thị Thanh Hương
0168 962 4551

K55 Đàm Thị Lý Hường
0969 250 141
Đinh Văn Hiển
0167 439 1393