Danh sách nghiên cứu sinh ngành Toán kinh tế

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH CHUYÊN NGÀNH ĐIỀU KHIỂN HỌC (TOÁN KINH TẾ)

 

Khóa
Năm
Thông tin Nghiên cứu sinh Ghi chú 
  Bảo vệ luận án:

Tên luận án: 
Hướng dẫn:
Đơn vị công tác:
 
  NGUYỄN THỊ THẢO (1980)

Bảo vệ luận án:

Tên luận án: 
Hướng dẫn:
Đơn vị công tác:

 
K38
2017
ĐÀO BÙI KIÊN TRUNG (1990)

Bảo vệ luận án:

Tên luận án: 
Hướng dẫn:
Đơn vị công tác: BM Toán tài chính, ĐH Kinh tế quốc dân

 
K38
2017
ĐOÀN TRỌNG TUYẾN (1982)

Bảo vệ luận án:

Tên luận án: 
Hướng dẫn:
Đơn vị công tác: BM Toán cơ bản, ĐH Kinh tế quốc dân

 
K38
2017
BÙI QUỐC HOÀN (1980)

Bảo vệ luận án:

Tên luận án: 
Hướng dẫn:
Đơn vị công tác: BM Toán cơ bản, ĐH Kinh tế quốc dân

 
K38
2017
NGUYỄN THỊ YẾN (1983)

Bảo vệ luận án:

Tên luận án: 
Hướng dẫn: TS. Hoàng Đức Mạnh, TS. Lê Đức Khánh
Đơn vị công tác: Đại học Ngân hàng – TP.HCM

 
K38
2017
VŨ THỊ HUYỀN TRANG (1981)
Bảo vệ luận án:

Tên luận án: 
Hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Khắc Minh
Đơn vị công tác: Đại học Thương mại
 
K38
2017
KIỀU NGUYỆT KIM (1979)
Bảo vệ luận án:

Tên luận án: 
Hướng dẫn: 
Đơn vị công tác: Đại học Công nghiệp
 
K37
2016
TRẦN THỊ HÀ (1985)

Bảo vệ luận án:

Tên luận án: 

Hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Quang Dong

Đơn vị công tác: Viện Kinh tế chính trị Thế giới

 
K37
2016
PHẠM NGỌC TOÀN (1983)
ngoctoan.tkt@gmail.com
Bảo vệ luận án:

Tên luận án: 

Hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Thế Anh

Đơn vị công tác: Viện khoa học lao động xã hội
 
K37
2016
LÊ THỊ QUỲNH NHUNG (1981)
nhunglq@hvnh.edu.vn
Bảo vệ luận án:

Tên luận án: 

Hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Quỳnh Lan, TS. Tống Thành Trung 

Đơn vị công tác: Học viện Ngân hàng
 
K37
2016
LÊ THỊ ANH (1979)

Bảo vệ luận án:

Tên luận án: 

Hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh

Đơn vị công tác: Khoa Toán kinh tế – ĐH Kinh tế quốc dân

 
K37
2016
VŨ THỊ BÍCH NGỌC (1979)

Bảo vệ luận án:

Tên luận án: 

Hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Quang Dong

Đơn vị công tác: Khoa Toán kinh tế – ĐH Kinh tế quốc dân​

 
K37
2016
TRIỆU TẤT ĐẠT (1985)
dattt@hcmup.edu.vn 
Bảo vệ luận án: 

Tên luận án: 

Hướng dẫn: TS. Cao Xuân Hòa, TS. Nguyễn Thị Quỳnh Lan

Đơn vị công tác: Trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh
 
K37
2016
THÂN VĂN ĐÍNH (1982)
vandinhcvn@yahoo.com
Bảo vệ luận án:

Tên luận án: 

Hướng dẫn: TS. Cao Xuân Hòa, TS. Nguyễn Mạnh Thế

Đơn vị công tác: Trường CĐ Sư phạm Bình Phước
 
     
 

 
 
 Bảo vệ luận án:

Tên luận án: 

Hướng dẫn: 

Đơn vị công tác: 
 
K35

2014
PHẠM ANH TUẤN (1983)

tuan.pa83@gmail.com

Bảo vệ luận án:

Tên luận án: 

Hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Khắc Minh

Đơn vị công tác: Học viện Quân Y
 
 K35
2014
Bảo vệ luận án:

Tên luận án:

Hướng dẫn: 

Đơn vị công tác: 
 
 K35
2014
LÂM VĂN SƠNBảo vệ luận án:

Tên luận án:

Hướng dẫn: TS. Cao Xuân Hòa

Đơn vị công tác: 
 
 K35
2014
LÊ THÁI SƠN

lethaison2009@gmail.com

Bảo vệ luận án:

Tên luận án:

Hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh

Đơn vị công tác: Khoa Toán ứng dụng, ĐH Sài Gòn
 
 K35
2014
LÊ THỊ THU HƯƠNGBảo vệ luận án:

Tên luận án:

Hướng dẫn: TS. Nguyễn Mạnh Thế

Đơn vị công tác: 
 
 K35
2014
NGUYỄN VĂNBảo vệ luận án:

Tên luận án:

Hướng dẫn: PGS.TS. Ngô Văn Thứ

Đơn vị công tác: 
 
 K35
2014
PHAN PHƯỚC LONGBảo vệ luận án:

Tên luận án:

Hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Quỳnh Lan

Đơn vị công tác: 
 
 K35
2014
NGUYỄN ANH DŨNGBảo vệ luận án:

Tên luận án:

Hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Quang Dong

Đơn vị công tác: 
 
 K35
2014
PHÙNG MINH ĐỨC

phungminhduc79@gmail.com 

Bảo vệ luận án:

Tên luận án:

Hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh

Đơn vị công tác: Bộ môn Toán cơ bản, khoa Toán kinh tế
 
 K35
2014
PHẠM THỊ HỒNG THẮM
hongthampham.isfa@gmail.com
Bảo vệ luận án:
Tên luận án:
Hướng dẫn: 
Đơn vị công tác: Khoa Toán kinh tế, ĐH Kinh tế quốc dân
 
 K34
2013
TRẦN THỊ KHÁNH LINH
tranklinh2005@gmail.com
Không tiếp tục
 
 K34
2013
NGUYỄN THU THỦY
ntthuy11@gmail.com
Bảo vệ luận án:
Tên luận án:
Hướng dẫn: TS. Trần Trọng Nguyên, TS. Nguyễn Văn Quý
Đơn vị công tác: Học viện Tài chính
 
 K34
2013
NGUYỄN MẠNH CƯỜNG
cuongncsnghean37@gmail.com
Bảo vệ luận án:
Tên luận án:
Hướng dẫn: TS. Nguyễn Mạnh Thế
Đơn vị công tác: ĐH Kinh tế – kỹ thuật Nghệ An
 
 K34
2013
ĐÀO HOÀNG DŨNG
daohoangdung@gmail.com
Bảo vệ luận án:
Tên luận án:
Hướng dẫn: GS. Nguyễn Khắc Minh
Đơn vị công tác: HV Ngân Hàng
 
K34
2013
PHAN VĂN CƯƠNG  
cuongvdt@gmail.com
Bảo vệ luận án:
Tên luận án:
Hướng dẫn: PGS. Ngô Văn Thứ
Đơn vị công tác: Phòng NC Chính sách kinh tế, Viện Dân tộc
 
K34
2013
LÊ ANH ĐỨC   1982
anhducleneu@gmail.com
Bảo vệ luận án:
Tên luận án:
Hướng dẫn: GS. Nguyễn Quang Dong
Đơn vị công tác: ĐH Kinh tế quốc dân
 
K34
2013
BÙI DƯƠNG HẢI   1976
haibd@neu.edu.vn
Bảo vệ luận án
Tên luận án
Hướng dẫn: PGS. Nguyễn Thị Minh
Đơn vị công tác:
 
K33
2012
PHẠM NGỌC HƯNG    1975
pnhung75@gmail.com
Bảo vệ luận án:
Tên luận án:
Hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Cao Văn
Đơn vị công tác: Bộ môn Toán kinh tế, khoa Toán kinh tế, ĐHKTQD
 
K33
2012
VŨ THỊ THU HƯƠNG    1974
vuhuongedu@yahoo.com
Bảo vệ luận án:
Tên luận án:
Hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Thị Minh
Đơn vị công tác: Khoa Tin học thương mại, ĐH Thương mại
 
K33
2012
HOÀNG THANH NGHỊ      1981
hoangthanhnghi_cdb@yahoo.com.vn
Bảo vệ luận án:
Tên luận án:
Hướng dẫn: TS. Nguyễn Mạnh Thế
Đơn vị công tác: Khoa cơ bản, Cao đẳng Kinh tế kĩ thuật Điện Biên
 
K33
2012
MAI THỊ THU     1983 (đã chuyển không học tiếp)
maithuh@gmail.com
Bảo vệ luận án:
Tên luận án:
Hướng dẫn: PGS. Nguyễn Thị Minh
Đơn vị công tác: Trung tâm phân tích và dự báo nhu cầu đào tạo nhân lực, Viện khoa học giáo dục
 
K32
2011
ĐẶNG HUY NGÂN       1979
Bảo vệ luận án:
Tên luận án:
Hướng dẫn: GS. Nguyễn Quang Dong
Đơn vị công tác: Bộ môn Toán cơ bản, khoa Toán kinh tế, ĐHKTQD
 
K32
2011
TRẦN CHUNG THỦY     1974
Bảo vệ luận án:
Tên luận án
Hướng dẫn: PGS. Hoàng Đình Tuấn
Đơn vị công tác: Bộ môn Toán tài chính, khoa Toán kinh tế, ĐHKTQD
 
K32
2011
NGUYỄN TẤT HIỂN
Bảo vệ luận án:
Tên luận án:
Hướng dẫn: GS. Nguyễn Khắc Minh
Khoa Toán ĐH Sài Gòn
 
K32
2011
PHẠM THỊ LỆ MỸ
Bảo vệ luận án:
Tên luận án:
Hướng dẫn: TS. Trần Trọng Nguyên, PGS. Trần Hùng Thao
Đơn vị công tác: Trường Khoa học, ĐH Huế
 
K32
2011
NGUYỄN NGỌC QUỲNH
Bảo vệ luận án:
Tên luận án:
Hướng dẫn: PGS. Nguyễn Cao Văn, PGS. Phạm Văn Khoa (Viện 103)
Đơn vị công tác: Đại học Tuệ Tĩnh
 
K31
2010
LÊ MINH HẢI
Bảo vệ luận án:
Tên luận án
Hướng dẫn: GS. Nguyễn Khắc Minh
Đơn vị công tác: Khoa Kỹ thuật Công nghệ, ĐH Quang Trung, Bình Định
 
K31
2010
LÊ ĐỨC HOÀNG    1979
Bảo vệ luận án:
Tên luận án
Hướng dẫn: TS. Nguyễn Mạnh Thế
Đơn vị công tác: Bộ môn Toán kinh tế, khoa Toán kinh tế, ĐHKTQD
 
K31
2010
   
K31
2010
HOÀNG BÍCH PHƯƠNG     1980
Bảo vệ luận án:
Tên luận án
Hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Minh
Đơn vị công tác: Bộ môn Toán kinh tế, khoa Toán kinh tế, ĐHKTQD
 
K31
2010
   
K30
2009
VŨ THỊ QUỲNH ANH     1975
Bảo vệ luận án
Tên luận án:
Hướng dẫn: PGS. Ngô Văn Thứ
Đơn vị công tác: Bộ môn Toán cơ bản, khoa Toán kinh tế, ĐHKTQD
 
     
  NGUYỄN THỊ CẨM VÂN      1980
NCS khóa 31 – 2010
Bảo vệ luận án: 7.2.2015
Luận án:
Các mô hình phân tích sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Khắc Minh
Đơn vị công tác: Bộ môn Toán cơ bản, khoa Toán kinh tế, ĐHKTQD
 
  HỒ ĐẮC NGHĨA    1970
NCS khóa 31 – 2010
Bảo vệ luận án: 9.1.2015
Luận án:
Mô hình phân tích mối quan hệ của FDI và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam
Hướng dẫn: PGS.TS. Ngô Văn Thứ
Đơn vị công tác: ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
 
  HOÀNG ĐỨC MẠNH      1981
NCS khóa 30 – 2009
Bảo vệ luận án: 12.9.2014
Luận án: Một số mô hình đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Chuyên ngành: Kinh tế học (Điều khiển học kinh tế)
Mã số: 62 31 01 01
Hướng dẫn: TS. Trần Trọng Nguyên, TS. Nguyễn Mạnh Thế
Đơn vị công tác: Bộ môn Toán tài chính, khoa Toán kinh tế, ĐHKTQD
 
  NGUYỄN MINH HẢI     1979
NCS khóa 30 (2009)
Bảo vệ luận án: 8.3.2014
Luận án: Mô hình chuỗi thời gian phi tuyến (STAR) trong phân tích và dự báo các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô ở Việt Nam
Hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Khắc Minh
Đơn vị công tác: Đại học Quy Nhơn
 
  VŨ THỊ MINH LUẬN
NCS khóa 26 (2005)
Bảo vệ luận án: 14.6.2010
Luận án:
Ứng dụng lý thuyết thị trường hiệu quả trong phân tích thị trường chứng khoán Việt Nam
Hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Quang Dong, TS. Tôn Tích Quý
Đơn vị công tác: Nhà xuất bản Khoa học & Kỹ thuật
 
  NGUYỄN TRỌNG HÒA
Bảo vệ luận án: 23.12.2009
Luận án:
Xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong nền kinh tế chuyển đổi
Hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Quang Dong, TS. Đào Quang Thông
Đơn vị công tác: Bộ môn Phân tích chính sách, Học viện Tài chính
 
  VƯƠNG THẢO BÌNH
Bảo vệ luận án: 23.12.2009
Luận án:
Tiếp cận và phân tích động thái giá cả – lạm phát của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới bằng một số mô hình toán kinh tế
Hướng dẫn: PGS. Hoàng Đình Tuấn, PGS.TS. Hoàng Yến
Đơn vị công tác: Khoa Cơ bản, ĐH Ngoại thương
 
  BÙI DUY PHÚ
Bảo vệ luận án: 21.3.2009
Luận án:
Phân tích định lượng về tác động của chính sách tiền tệ tới một số nhân tố vĩ mô của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới
Hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Khắc Minh, TS. Hà Huy Toàn
Đơn vị công tác: Học viện Ngân hàng
 
  NGUYỄN DUY THỤC
Bảo vệ luận án: 25.10.2007
Tên luận án:
Mô hình tăng trưởng kinh tế địa phương và áp dụng cho tỉnh Bình Định
Hướng dẫn: PGS.TS. Hoàng Đình Tuấn, TS. Trần Thái Ninh
Đơn vị công tác: Đại học Quy Nhơn
 
  NGÔ VĂN THỨ
NCS khóa 21 – 2002
Bảo vệ luận án: 28.8.2007
Tên luận án:
Hệ thống mô hình đánh giá sự phù hợp của quá trình phát triển dân số ở Việt Nam
Hướng dẫn: PGS. Hoàng Đình Tuấn, TS. Nguyễn Thế Hệ
Đơn vị công tác: Khoa Toán kinh tế, ĐH KTQD
 
  NGUYỄN THỊ HẢI VÂN
Bảo vệ luận án: 1997
Tên luận án:
Mô hình lồng ghép dân số vào chương trình phát triển nguồn lao động ở Việt Nam
Hướng dẫn: GS.TSKH. Vũ Thiếu, TS. Nguyễn Văn Thiều
Đơn vị công tác: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
 
  DOÃN MẬU DIỆP
Bảo vệ luận án: 1995
Tên luận án: Mô hình hoá toán học một số quá trình dân số và quan hệ Dân số– Kinh tế
Hướng dẫn: GS.TS. Trần Túc, TS. Nguyễn Đình Cử
Đơn vị công tác: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
 
  CAO NGỌC CHÂU
Bảo vệ luận án: 1994
Tên luận án: Hoàn thiện một số phương pháp dự báo nhu cầu vận tải và ứng dụng trong vận tải hành khách
Hướng dẫn: GS.TS. Trần Túc, TS. Nguyễn Thế Hệ
Đơn vị công tác: Bộ Giao thông vận tải
 
  CAO XUÂN HÒA
Bảo vệ luận án: 1994
Tên luận án:
Vận dụng phương pháp phân tích hệ thống và mô hình hoá và nghiên cứu cơ chế kinh tế
Hướng dẫn: GS.TSKH. Vũ Thiếu, TS. Nguyễn Đức Vỵ
Đơn vị công tác: Trường ĐH Thương mại
 
  HOÀNG ĐÌNH TUẤN
Bảo vệ luận án: 1994
Tên luận án: Phân tích hoạt động của nền kinh tế thị trường và tác động điều tiết của thuế
Hướng dẫn: GS.TS. Trần Túc, TS. Nguyễn Văn Sinh
Đơn vị công tác: Trường ĐH Kinh tế quốc dân
 
  NGUYỄN KHẮC MINH
Bảo vệ luận án: 1990
Tên luận án:
Về một số phương pháp phân tích chuyên môn hoá sản xuất và phát triển kinh tế vùng
Hướng dẫn: GS.TS. Trần Túc, TS. Nguyễn Văn Sinh
Đơn vị công tác: Trường ĐH Kinh tế quốc dân
 
  VŨ VĂN THIẾU
Bảo vệ luận án: 1979
Tên luận án:
Về một số phương pháp giải quy hoạch cỡ lớn và ứng dụng trong điều khiển kinh tế
Hướng dẫn: TS. Trần Túc
Đơn vị công tác: Trường ĐH Kinh tế quốc dân
 
  NGUYỄN VĂN THIỀU
Bảo vệ luận án: 1979
Tên luận án:
Phương pháp giải một số bài toán phát triển và phân bố sản xuất ngành và ứng dụng
Hướng dẫn: TS. Trần Túc
Đơn vị công tác: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội