Danh sách tài trợ Khoa toán kinh tế – 2016

DANH SÁCH CÁC NGUỒN TÀI TRỢ

CHO KHOA TOÁN KINH TẾ VÀ QUỸ PHÁT TRIỂN SINH VIÊN KHOA TOÁN KINH TẾ

Tài khoản: Vui lòng liên hệ thành viên Ban liên lạc.

Ngày Người tài trợ Nội dung tài trợ Số tiền
(VND)
Ghi
chú
I TÀI TRỢ TỪ CÁC TỔ CHỨC
DOANH NGHIỆP
6/10/2016 Tập đoàn Hòa Phát Hoạt động khoa
Quỹ sinh viên
298.500.000
300.000.000
CK
4/10/2016 Quant Team, Vietcombank
(Vương Minh Giang TKT42)
30.000.000 CK
4/10/2016 Cty Việt Úc (Kangaroo)
(Hoàn – TKT38, Hường)
30.000.000 CK
II TÀI TRỢ TỪ CÁC LỚP
VÀ CÁ NHÂN
2012 GS. Nguyễn Tấn Lập
Nguyên Trưởng khoa
Quỹ sinh viên 25.000.000 TM
2013 GS. Nguyễn Tấn Lập
Nguyên Trưởng khoa
Quỹ sinh viên 30.000.000 TM
7/10/2016 GS. Trần Thọ Đạt
Cựu SV – TKT19
Hiệu trưởng ĐHKTQD
10.000.000 TM
10/9/2016 GS. Nguyễn Quang Dong
Cựu sv – TKT15
Nguyên Trưởng khoa
Quỹ sinh viên 10.000.000 TM
10/9/2016 Doãn Mậu Diệp
Cựu SV – TKT18
20.000.000 TM
12/9/2016 Lê Anh Đức
Cựu sv – TKT42
5.000.000 TM
12/9/2016 Lớp TKT 42
(Lê Anh Đức)
10.000.000 TM
14/9/2016 Nguyễn Thị Minh Quỹ sinh viên 10.000.000 TM
22/9/2016 Nguyễn Thế Dũng
Cựu sv – MT20
500.000 TM
Phạm Hồng Khiêm
Cựu sv Toán KT K29
5.000.000 TM
22/9/2016 Lớp Máy tính 15
(Phan T.Cẩm Bình)
10.000.000 TM
22/9/2016 Nguyễn Thị Kim Anh
Cựu sv – ???
10.000.000 CK
22/9/2016 Nguyễn Thị Thu Thủy
Cựu SV – TKT31
5.000.000 CK
20/9/2016 Lớp Toán+MT K21
(Nguyễn Minh Nga)
20.000.000 CK
22/9/2016 Lớp TKT31
(Ng. T. Thu Thủy)
10.000.000 CK
26/9/2016 Nguyễn Phương Anh
Cựu SV – MT19
Quỹ Sinh viên 50.000.000 CK
29/9/2016 Nguyễn Văn Lộc
Cựu sv TKT 47
Quỹ Sinh viên 500.000 TM
3/10/2016 Lớp Toán tài chính 47 5.000.000 CK
6/10/2016 Lớp Toán kinh tế 23 10.000.000 CK
10/10/2016 Lê Việt Đức
Cựu SV – Toán kinh tế 19
2.000.000 TM
10/10/2016 Lớp Toán kinh tế 15 10.000.000 CK
11/10/2016 Lớp Toán kinh tế 36 Quỹ Sinh viên 10.000.000 CK
11/10/2016 Lớp Toán kinh tế 38 5.000.000 CK
12/10/2016 Lớp TKT và MT 18
(Doãn Mậu Diệp)
10.000.000 TM
14/10/2016 Lớp TKT và MT 17
(Bùi Cao Vũ)
5.000.000 CK
14/10/2016 Lớp Tin học 34 5.000.000 CK
17/10/2016 TS. Vũ Thị Minh Luận
Cựu sv THKT34 – NCS25
Quỹ sinh viên 2.000.000 CK
17/10/2016 Nguyễn Anh Tuấn
Sv THKT 34  – CTCP Tam Kim
Quỹ sinh viên 5.000.000 CK
17/10/2016 Lớp Toán kinh tế 43
(Phạm Ngọc Toàn)
5.000.000 TM
18/10/2016 Lớp Toán kinh tế 51 Quỹ sinh viên 6.000.000 CK
18/10/2016 Lớp Toán kinh tế 28 Hoạt động + Quỹ 10.000.000 CK
19/10/2016 Lớp Toán kinh tế 49
(Phạm Thị Thu Hằng)
5.500.000 TM
20/10/2016 Nguyễn Bách Phái
Cựu sinh viên Máy tính 20
10.000.000 CK
20/10/2016 Lớp Toán kinh tế 40 Quỹ sinh viên 10.000.000 CK
23/10/2016 Lớp Toán kinh tế 34
(Nguyễn Mạnh Thế)
Hoạt động khoa
Quỹ sinh viên
20.000.000
37.000.000
CK
Ngày
22.10.2016
Lớp Toán kinh tế 39 10.000.000 TM
PGS. Ngô Văn Thứ – K14
Nguyên trưởng khoa
5.000.000 TM
Lớp Toán kinh tế K19 5.000.000 TM
Lớp Toán kinh tế K20 5.000.000 TM
Lớp Máy tính K19 5.000.000 TM
Lớp Máy tính K20 5.000.000 TM
Nguyễn Ngọc Quỳnh
NCS khóa 32
2.000.000 TM
Khoa Bất động sản
ĐH KTQD
500.000 TM
Tạp chí Kinh tế Phát triển
ĐH KTQD
500.000 TM
Khoa Giáo dục quốc phòng
ĐH KTQD
500.000 TM
Khoa Khoa học Quản lý
ĐH KTQD
500.000 TM
Viện Ngân hàng tài chính
ĐH KTQD
500.000 TM
Khoa Đại học Tại chức
ĐH KTQD
2.000.000 TM
Trung tâm Đào tạo từ xa
ĐH KTQD
1.000.000 TM
Khoa Thống kê
ĐH KTQD
500.000 TM
Viện Kế toán – Kiểm toán
ĐH KTQD
1.000.000 TM
Khoa Quản trị kinh doanh
ĐH KTQD
500.000 TM
Khoa Kế hoạch phát triển
ĐH KTQD
500.000 TM
Viện Thương mại và KTQD
ĐH KTQD
1.000.000 TM
Khoa Kinh tế Bảo hiểm
ĐH KTQD
500.000 TM
Bộ môn Giáo dục thể chất
ĐH KTQD
500.000 TM
PGS. Đỗ Thị Hải Hà
Trưởng khoa Khoa học Quản lý
500.000 TM
Trạm Y tế – ĐH KTQD 500.000 TM
Nghiên cứu sinh K24 – K36 10.000.000 TM
Nghiên cứu sinh K37 5.000.000 TM
Nhóm cựu sinh viên K10 3.500.000 TM
GV khoa Toán tại khoa
Tin học KT – ĐH KTQD
5.000.000 TM
Bộ môn Toán kinh tế
ĐH Thương mại
1.000.000 TM
Lớp Tin học kinh tế K36 5.000.000 TM
Bộ môn Toán
Học viện Ngân hàng
500.000 TM
Lớp Toán kinh tế K11 3.000.000 TM
Lớp Toán kinh tế K50 6.500.000 TM
Lớp Kinh tế lượng K35 5.000.000 TM
Lớp Kinh tế lượng K37 10.000.000 TM
Lớp Tin học KT K35 3.000.000 TM
Lớp Toán kinh tế K47 4.200.000 TM
Lớp Toán kinh tế K41 10.000.000 TM
Lớp Tin học KT K33 3.000.000 TM
Lớp Toán kinh tế K30 5.000.000 TM
Lớp Toán + Máy tính K14 6.000.000 TM
Lớp Toán kinh tế K24 8.000.000 TM
Lớp Tin học KT K37 4.000.000 TM
Lớp Máy tính 16 5.000.000 TM
Lớp Toán Kinh tế 26 + 27 11.500.000 TM
Lớp Toán Kinh tế 46 5.000.000 TM
Lớp Toán Kinh tế 52 3.000.000 TM
Lưu Thị Phương Mai
Cựu sv Toán tài chính 49
500.000 TM
Kiều Thị Thanh Dung
Cựu sv Toán tài chính 49
500.000 TM
Bùi Thị Hương
Cựu sv Toán tài chính 49
500.000 TM
Nguyễn Hoàng Hiệp
Cựu sv Toán tài chính 49
500.000 TM
Hoàng Thị Thu Hà
Học viên Cao học K24
500.000 TM
Trần Thị Xuyến
Học viên Cao học K22
500.000 TM
Phạm Bảo Lâm
GV khoa Toán KT
500.000 TM
Phạm Tuấn Hòa
Học viên Cao học K23
1.000.000 TM
Đàm Thị Ngọc Vân
Học viên Cao học K23
1.000.000 TM
Ngô Nữ Mai Quỳnh
Học viên Cao học K23
1.000.000 TM
Nguyễn Văn Tiến
Cựu sv Toán tài chính 49
2.000.000 TM
Đào Bùi Kiên Trung
Cựu sv Toán tài chính 49
2.000.000 TM
25/10/2016 Lớp Toán kinh tế 16 6.000.000 CK
26/10/2016 Lớp Toán tài chính 46 Quỹ sinh viên 6.000.000 CK
28/10/2016 Lớp Toán tài chính 50 5.400.000 TM