Điểm trúng tuyển Khoa Toán Kinh tế năm 2022 (Toàn bộ)

Điểm chuẩn vào các Ngành / chương trình của Khoa Toán kinh tế năm 2022

Thông báo chính thức của Trường:

Với đối tượng 1, 2, 3: TẠI ĐÂY

Với đối tượng 4, 5, 6: TẠI ĐÂY

Với đối tượng xét điểm tốt nghiệp THPT và Đánh giá tư duy (ĐGTD) của ĐH Bách Khoa: TẠI ĐÂY.

ĐT 1 ĐT 2 ĐT 3 ĐT 4 ĐT 5 ĐT 6 TH THPT ĐGTD
Toán kinh tế 7310108 24.00 24.10 24.92 28.90 26.75 27.25 27.15 21.80
Actuary EP02 27.94 20.00 25.73 29.55 26.42 26.20 26.40
DSEB EP03 27.00 21.40 26.33 30.45 26.90 27.50 26.50 23.20