Đối thoại với sinh viên khoa (18/4/2018)

Đối thoại ngày Thứ Tư 18/4/2018

  Ý kiến hỏi Trà lời
  Học kỳ 2 có nhiều môn toán: Giải tích 2, 3, Lý thuyết xác suất Chương trình học có tính hệ thống, Các học phần Xác suất – Thống kê – Kinh tế lượng 1 – Kinh tế lượng 2 – Kinh té lượng 3 (chuỗi thời gian)  phải theo trình tự, nên các học phần phải đưa đúng học kỳ mới đảm bảo.
Kỳ nào cũng có từ 3 học phần chuyên ngành trở lên.
  Các môn học khó So với cac chuyên ngành khác trong NEU thì Toán nhiều hơn và khó hơn, điều này phải được xác định và biết trước.
Bù lại là khả năng tư duy, và kỹ năng phân tích bằng định lượng, là điều các đơn vị tuyển dụng ngày càng cần.
  Càn có sự giới thiệu xuyên suốt các môn học, để thấy trình tự và kết nối các môn học Đề cương các học phần đều có giới thiệu nội dung. 
Sinh viên cần tìm hiểu đề cương trên trang web của trường.
Các giảng viên sẽ tăng cường giới thiệu kết nối các học phần với nhau.
  Thông tin về Nghiên cứu khoa học sinh viên không được thông báo đầy đủ Khoa sẽ tiếp thu và đăng thông tin trên trang web trong thời gian sớm nhất có thể.
  Tổ chức lớp học kỹ năng về R, SQL, SAS, phần mềm khác
Mở lớp chuyên về R
– Năm 2017 đã tổ chức khóa SAS. Sẽ cố gắng xúc tiến, nhưng còn tùy thuộc đối tác (Ngân hàng VPB)
– Trong các học phần, giảng viên có giới thiệu các phần mềm, việc nghiên cứu sâu, thực hành sinh viên phải tự thực hiện.
– Trước đây đã từng tổ chức các lớp học phần mềm, nhưng vì hướng dẫn không có kiểm tra, không có tính bắt buộc nên sinh viên học rất hời hợt và kém hiệu quả
=> Việc tự học là quan trọng nhất, khoa sẽ không tổ chức các lớp chuyên như vậy
  Thời gian làm chuyên đề thực tập xem ở đâu Thời gian thực tập luôn được đăng tải trên mạng khoa, ở cột bên phải (Lịch giảng).
Các thông tin liên quan đến chuyên đề đều có ở đó
  3 năm có thể ra trường được không? Thời gian ngắn nhất là 3,5 năm (7 học kỳ) vì các học phần chuyên ngành có tính kế thừa, phải đủ thời gian đó mới tích lũy được các môn chuyên ngành.
  Học bổng nước ngoài có thể xin ở đâu Học bổng nước ngoài tham khảo trên mạng, trên các trang trao đổi của Du học sinh.
Chương trình chính thức có liên kết với khoa để du học Pháp là chương trình Actuary – ISFA – Lyon.
  Học phần Mô hình ứng dụng khi từ K59 chuyển sang tự chọn thì các khóa trước đó nếu trượt thì làm thế nào Nếu Khóa 59 về sau không đăng ký đủ lớp (môn tự chọn) nhưng còn khóa trên chưa tích lũy đủ thì Bộ môn sẽ tổ chức lớp riêng để hoàn thành
  Có thể học mà không thi một môn nào đó không? (vì nó khó) Không thể học mà không thi một học phần trong chương trình đào tạo. 
Khó không phải lý do để không thi và không học.
  Được tham khảo các đề thi khóa trước để tốt hơn trong việc học tập Khoa sẽ đăng tải một số đề thi các năm cũ lên web khoa để tham khảo.
Thời gian là cuối tháng 4.