DSLab: Thành viên

Phụ trách: ThS. Nguyễn Thanh Tuấn

TT Họ tên Đơn vị Từ Đến
1 ThS. Nguyễn Thanh Tuấn
(Phụ trách)
GV. Khoa Toán Kinh tế 1.2021
2 Phạm Văn Hạnh 1.2021
3 Nguyễn Thành Trung 1.2021
4 Chu Đức Thắng 1.2021
5 Hoàng Thúy Hà 1.2021
6 Đào Thị Thu Phương 1.2021
7 Trần Huyền Trang 1.2021
8 Nguyễn Thu Thảo 1.2021
9 Nguyễn Sơn Tùng 1.2021
10 Nguyễn Ngọc Long 1.2021
11 Tô Đức Anh 11.2021
12 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 11.2021
13 Nguyễn Thị Kiều Nhung 11.2021
14 Mai Xuân Bách 11.2021
15 Ngô Đoàn Kiên 11.2021
16 Chu Đức Trung 11.2021
17 Nguyễn Anh Tú 11.2021
18 Trần Khả Uyên 11.2021
19 Tống Thị Vân Anh 11.2021
20 Mai Trà My 11.2021