Gặp mặt các lớp K61 đầu khóa

Ngày 18/8/2019, các lớp Khóa 61 đã có buổi Tập trung đầu khóa học tại giảng đường A2-311

Lớp Toán kinh tế 61: 9h00 – 10h00

Lớp Actuary 61: 14h00 – 15h30

Lớp DSEB 61: 15h30 – 17h00

Tại buổi gặp, các sinh viên đã được gặp thầy Nguyễn Mạnh Thế – Trưởng khoa, thầy Nguyễn Quang Huy – Phó trưởng khoa, các thầy cô Trưởng, Phó trưởng Bộ môn, cố vấn học tập, trợ lý khoa.

Lớp Toán kinh tế K61

Lớp Toán kinh tế K61, đã có các bạn ứng cử vào vị trí Cán bộ lớp và Cán bộ Đoàn. Sau khi các ứng viên tự giới thiệu, các thành viên trong lớp lấy biểu quyết, cố vấn học tập đã chọn ra các bạn cán bộ trong học kỳ đầu tiên.

Các bạn ứng cử và trúng cử

Họ tên Ứng cử Trúng cử
Ngô Thị Phương Duyên Cán bộ lớp Lớp trưởng
Nguyễn Thị Thu Hà Cán bộ lớp
Đinh Thị Quỳnh Trang Cán bộ lớp
Nguyễn Chiến Thắng Cán bộ lớp Lớp phó
Nguyễn Quỳnh Anh Cán bộ lớp
Ngô Thị Ngọc Ánh Cán bộ lớp
Lê Duy Anh Cán bộ lớp
Nguyễn Thùy Dương Cán bộ Đoàn Bí thư
Triệu Thị Phương Nhung Cán bộ Đoàn
Phạm Thị Huyền Trang Cán bộ Đoàn Phó bí thư
Phạm Thu Phương Cán bộ Đoàn Ủy viên

 

Thầy Nguyễn Mạnh Thế – Trưởng khoa chào mừng các Tân sinh viên

 

Cố vấn học tập làm việc với lớp

 

Ứng cử vị trí cán bộ lớp

 

Khung cán bộ lớp và Đoàn học kỳ đầu tiên

 

Lớp Actuary K61

Các bạn ứng cử vị trí cán bộ lớp và Cán bộ đoà.

Do lớp sẽ chia đôi trong năm học đầu khi học Tiếng Anh, nên cán bộ lớp sẽ được kiện toàn sau khi chia lớp

Họ tên Ứng cử Được bầu
Đặng Thị Kiều Chinh Cán bộ lớp
Lã Minh Hiếu Cán bộ lớp
Trần Thị Bảo Tâm Cán bộ lớp
Nguyễn Thanh Ngọc Cán bộ lớp
Phạm Vũ Linh Chi Cán bộ lớp
Nguyễn Dương Nhật Mai Cán bộ lớp
Nguyễn Phương Duyên Cán bộ Đoàn BCH Đoàn
Nguyễn Phan Anh Cán bộ Đoàn BCH Đoàn
Nguyễn Thùy Linh Cán bộ Đoàn BCH Đoàn
Nguyễn Thị Huyền Trang Cán bộ Đoàn

 

Gặp mặt cả lớp

 

Ứng cử cán bộ lớp
Ứng cử cán bộ Đoàn

 

Biểu quyết
Các thành viên ứng cử

 

Lớp DSEB (Khoa học Dữ liệu trong Kinh tế và Kinh doanh) K61

Họ tên Ứng cử Được bầu
Nguyễn Như Quỳnh Cán bộ lớp Lớp trưởng
Nguyễn Thị Phương Cán bộ Đoàn BCH Đoàn
Nguyễn Minh Huệ Cán bộ Đoàn
Nguyễn Bá Đăng Khôi Cán bộ lớp
Lê Thu Hà Cán bộ Đoàn
Cao Bá Thiện Cán bộ Đoàn
Hà Minh Đức Cán bộ lớp / Đoàn BCH Đoàn
Đào Thu Phương Cán bộ lớp Lớp phó
Đinh Lệnh Tiến Anh Cán bộ lớp / Đoàn
Lê Thị Tú Vân Cán bộ Đoàn BCH Đoàn
Phạm Chi Mai Cán bộ lớp
Phạm Đức Hiếu Thành Cán bộ lớp / Đoàn
Đinh Hà Phương Cán bộ lớp

Ban chấp hành Đoàn

Các thành viên ứng cử