Gặp mặt cựu sinh viên trong Ban liên lạc

Để chuẩn bị cho ngày Gặp mặt 22/10 sắp tới, khoa Toán kinh tế kính mời tất cả các anh chị cựu sinh viên là thành viên trong ban liên lạc Cựu sinh viên khoa Toán kinh tế tham gia cuộc họp.

 

Thời gian: 14h00 ngày Thứ Bảy, 10/9/2016

 

Địa điểm: Văn phòng khoa Toán

 

Nội dung:

– Thông báo thành lập Ban Liên lạc cựu sinh viên, học viên Khoa Toán Kinh tế;

– Chương trình buổi "Gặp mặt truyền thống 60 năm Trường ĐH KInh tế Quốc dân, 48 năm Khoa Toán Kinh tế";

– Thảo luận về quy định sử dụng "Quỹ phát triển sinh viên Khoa Toán Kinh tế";

– Một số nội dung khác.

 

Thư mời đã được gửi đến hộp thư của các Anh chị.

Rất mong sự có mặt đầy đủ của các Anh chị.

 

Ban chủ nhiệm khoa.