Gặp nhau – Thơ cô Nguyễn Thị Minh Trinh

 

GẶP NHAU

Hôm nay gặp gỡ tại đây

Cùng nhau ôn lại những ngày đã qua!

Còn hơn con trẻ nhận quà,

Tôi vui vui quá ! Tưởng là nằm mơ !

Năm năm … tháng tháng … đợi chờ 

Mỗi người mỗi ngả bây giờ gặp nhau !

Gặp nhau lệ cứ tuôn trào,

Lòng tôi thổn thức … nghẹn ngào lời thơ…

Gặp nhau mà ngỡ là mơ!

Gặp nhau chẳng biết bao giờ gặp nhau ?

 

Nguyễn Thị Minh Trinh (Minh Kỳ)

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, 11 / 8 / 1996

Sau ngày giải phóng đất nước 1975, gặp lại các đồng nghiệp.

 

*Cô Nguyễn Thị Minh Trinh là phu nhân GS. Nguyễn Tấn Lập – Trưởng khoa đầu tiên. Cô về Khoa năm 1968 với vai trò Trợ lý khoa. Cô cũng là cô giáo đầu tiên dạy tiếng Anh cho sinh viên khoa Toán kinh tế. Năm 1975 cô theo Thầy Nguyễn Tấn Lập vào Nam. Năm 1996 nhân 40 năm Thành lập Trường, khi ra thăm Trường và Khoa, cô đã làm bài thơ này.

Cô Nguyễn Thị Minh Trinh năm 2016