Giáo sư Nguyễn Hữu Minh

 

 

 

 

 

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hữu Minh là cựu sinh viên khoa Toán kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân.

Sau khi bảo vệ luận văn tốt nghiệp cử nhân ngành Toán Kinh tế được xếp loại Xuất sắc năm 1979, Ông được phân công về công tác tại Ban Xã hội học (nay là Viện Xã hội học) thuộc Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) từ tháng 8/1979. Từ đó ông tập trung vào nghiên cứu Xã hội học, một lĩnh vực rất mới mẻ vào thời gian đó ở Việt Nam. Ông tốt nghiệp Thạc sỹ Xã hội học năm 1995 và Tiến sỹ Xã hội học năm 1998 tại Trường Đại học Tổng hợp Washington, Seattle, Hoa Kỳ.

Từ năm 1979 đến năm 2005, TS. Nguyễn Hữu Minh trải qua các vị trí Nghiên cứu viên, Trưởng phòng nghiên cứu, Thư ký toà soạn Tạp chí Xã hội học, Phó Viện trưởng Viện Xã hội học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Từ năm 2005 đến 2017, Ông được bổ nhiệm là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và từ năm 2010 kiêm nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới.

Trong gần 40 năm làm công tác nghiên cứu Xã hội học, Ông đã tham gia làm chủ nhiệm 1 đề tài nghiên cứu cấp Quốc gia, nhiều đề tài nghiên cứu cấp Bộ và chủ trì nhiều dự án hợp tác quốc tế khác về các chủ đề phát triển đô thị, dân số và di cư, gia đình và bình đẳng giới, v.v. Ông là tác giả và đồng tác giả của khoảng 90 bài báo công bố trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và khoảng 10 bài trên các tạp chí chuyên ngành quốc tế; khoàng 10 cuốn sách tham khảo và chuyên khảo trong nước và các chương sách trong 4 cuốn chuyên khảo quốc tế về các chủ đề nói trên.

Ngoài công tác nghiên cứu tại các cơ quan nhà nước, TS. Minh cũng đã tích cực tham gia vào việc phát triển hội nghề nghiệp. Tại Đại hội Hội Xã hội học Việt Nam tháng 4-2017, ông đã được tín nhiệm bầu là Chủ tịch Hội Xã hội học Việt Nam khoá 3, nhiệm kỳ 2017-2022. Ông đã hướng dẫn thành công 10 Tiến sỹ Xã hội học và nhiều Thạc sỹ Xã hội học.

Với các kết quà công việc về nghiên cứu khoa học và đào tạo, Ông được Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước phong học hàm Giáo sư Xã hội học năm 2016 và được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2017 về thành tích xuất sắc trong quá trình công tác.