Giáo sư Nguyễn Khắc Minh – nhà khoa học kinh tế tiêu biểu

Giáo sư, Tiến sỹ khoa học Nguyễn Khắc Minh là cựu sinh viên và cựu giảng viên Khoa Toán kinh tế, trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

GS. Nguyễn Khắc Minh sinh năm 1949 tại Vĩnh Phúc. Năm 1980, ông tốt nghiệp cử nhân Toán tại trường Đại học Kinh tế kế hoạch – nay là Đại học Kinh tế Quốc dân. Với kết quả học tập xuất sắc, ông được giữ lại làm giảng viên của Khoa Toán kinh tế.

Năm 1990, ông bảo vệ thành công luận án Phó tiến sĩ (nay là Tiến sỹ) chuyên ngành Toán kinh tế tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Sau đó, trong hai năm 1990 – 1991, ông đi thực tập sinh khoa học tại Đại học Praha, Tiệp Khắc. Đến năm 2000, ông đạt học vị Tiến sĩ khoa học chuyên ngành kinh tế tại Đại học Thammasat, Thái Lan. Sau khi về nước, năm 2002, ông được bổ nhiệm chức Phó trưởng khoa Toán kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân. 

Sau đó khi trường Đại học Kinh tế Quốc dân thành lập Khoa Kinh tế học – trên cơ sở Bộ môn Kinh tế học – ông được bổ nhiệm vị trí Trưởng khoa đầu tiên.

Năm 2006, ông đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Dự án Cao học Việt Nam – Hà Lan tại Đại học Kinh tế quốc dân, và giữ vị trí này đến năm 2010.

Đến năm 2007, ông vinh dự được Nhà nước phong hàm Giáo sư. Năm 2012, ông là thành viên Hội đồng khoa học của Đại học Kinh tế quốc dân. Năm 2015, ông giữ chức vụ Trưởng khoa Kinh tế và quản lý, Đại học Thăng Long. Năm 2017, ông đảm nhiệm vị trí Phó viện trưởng viện Toán và khoa học ứng dụng, Đại học Thăng Long.

Ngoài công việc giảng dạy và quản lý, ông còn là một người đam mê nghiên cứu khoa học. Ông tham gia vào nhiều lĩnh vực nghiên cứu như Hiệu quả kỹ thuật và tiến bộ công nghệ; Kinh tế học; Thương mại quốc tế… Ông tham gia vào hội đồng biên tập các tạp chí quốc tế như : American Journal of Operations research, Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Soiology. Ông có rất nhiều công trình được đăng tải trên các tạp chí và hội thảo quốc tế. Ông là chủ biên, đồng tác giả của hơn mười giáo trình và sách chuyên khảo trong nhiều lĩnh vực. Ông đã tham gia nhiều dự án nghiên
cứu trong và ngoài nước. 

Ông là một cựu sinh viên tiêu biểu, đạt được nhiều thành tựu trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Ông mãi là tấm gương sáng để các thế hệ sinh viên Khoa Toán kinh tế học tập và tiếp bước.