GV Khoa Toán Kinh tế tham gia Hội thi Bài giảng Online chào mừng 20.11

Để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân phát động Hội thi Bài giảng Online từ tháng 10 năm 2021.

Hưởng ứng Hội thi, Khoa Toán Kinh tế đã đăng kí với ba bài giảng.

1. ThS. Nguyễn Hải Dương

Bài giảng: Multi-regression

Học phần: Probability and Statistics

Link bài giảng: TẠI ĐÂY.

 

2. ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang

Bài giảng: Hồi quy với biến định tính

Học phần: Kinh tế lượng 1.

Link bài giảng: TẠI ĐÂY.

 

3. TS. Nguyễn Tuấn Long

Bài giảng: Các mô hình hàm số

Học phần: Toán cho các nhà kinh tế

Link bài giảng: TẠI ĐÂY.